Rapport for Benterud skole

1. Kjønn

  A) Gutt 39
  B) Jente 54

2. Hvordan kommer du deg til skolen på sommeren?

  A) Kjører buss til skolen 14
  B) Blir kjørt i bil til skolen 38
  C) Blir kjørt i taxi til skolen 1
  D) Går til skolen 58
  E) Sykler til skolen 37
  F) Sparkesykkel til skolen 15
  G) Elektrisk sparkesykkel til skolen 5
  H) Ståhjuling til skolen
  I) Annet 6

3. Hva skal til for at du går, sykler eller ta skolebuss oftere på sommeren?

  A) Tryggere snarveier og sykkelveier
  B) Det mangler sykkelparkering 4
  C) Jeg må lære meg å sykle bedre
  D) Jeg har ikke noen å ta følge med og vil ikke/får ikke lov til å gå, sykle eller ta skolebuss 1
  E) Det er ikke lys langs veien 1
  F) Jeg har ikke sykkel 1
  G) At bussen går oftere, det er for langt å sykle eller gå 7
  H) Annet 9

4. Hvordan kommer du deg til skolen på vinteren?

  A) Kjører buss til skolen 12
  B) Blir kjørt i bil til skolen 54
  C) Blir kjørt i taxi til skolen
  D) Går til skolen 53
  E) Sykler til skolen 9
  F) Sparkesykkel til skolen 1
  G) Elektrisk sparkesykkel til skolen 1
  H) Ståhjuling til skolen
  I) Annet 6

5. Hva skal til for at du går, sykler eller tar skolebuss oftere på vinteren?

  A) Tryggere snarveier og sykkelveier 22
  B) Det mangler sykkelparkering 1
  C) Jeg må lære meg å sykle bedre 1
  D) Jeg har ikke noen å ta følge med og vil ikke/får ikke lov til å gå, sykle eller ta skolebuss 2
  E) Det er ikke lys langs veien 3
  F) Jeg har ikke sykkel 4
  G) At bussen går oftere, det er for langt å sykle eller gå 7
  H) Annet 13

6. Delta du på noen fritidsaktivitet?

  A) Ja 75
  B) Nei 8

7. Hvorfor deltar du ikke på fritidsaktiviteter?

  A) Har ikke tid
  B) Det er ikke no tilbud her jeg bor som jeg synes er gøy
  C) Det jeg synes er gøy er langt unna, det går ikke buss og ingen kan kjøre meg 1
  D) Får ikke lov av foreldrene
  E) Jeg har ikke lyst 5
  F) Jeg liker bedre sosiale medier, game, lese bøker eller se på tv
  G) Annet 3

8. Når er det best å delta på fritidsaktiviteter?

  A) Rett etter skolen 20
  B) På kvelden 53

9. Hvordan kommer du deg på fritidsaktiviteter?

  A) Kjører buss 2
  B) Blir kjørt i bil 57
  C) Blir kjørt i taxi
  D) Går 26
  E) Sykler 18
  F) Elektrisk sykkel 3
  G) Sparkesykkel 1
  H) Elektrisk sparkesykkel
  I) Ståhjuling
  J) Fritidsaktiviteter er ved skolen
  K) Annet 4

10. Hvor ofte er du utendørs etter skolentiden og din fritidsaktivitet?

  A) Hver dag 27
  B) 2-3 ganger i uka 37
  C) 1 gang i uka 4
  D) Sjeldnere 10

11. Er det noe du savner på lekeplassene/uteplassene ved skolen eller på ditt favorittsted i dag?

12. Hvis du skulle plassere et juletre i ditt tettsted, hvor skulle det stått?

13. Har du noen favorittsteder utendørs som du henger på når du ikke er på skolen eller på en fritidsaktivitet?

14. Vet du om noen steder du synes er skumle eller farlige, og du føler deg utrygg når du går eller sykler til skolen eller fritidsaktiviteten din?

15. Bruker du en sti eller snarvei til fritidsaktivitet/skole som du kan vise i kartet?