Rapport for Vang skole

1. Kjønn

  A) Gutt 57
  B) Jente 54

2. Hvordan kommer du deg til skolen på sommeren?

  A) Kjører buss til skolen 16
  B) Blir kjørt i bil til skolen 49
  C) Blir kjørt i taxi til skolen 1
  D) Går til skolen 59
  E) Sykler til skolen 56
  F) Sparkesykkel til skolen 4
  G) Elektrisk sparkesykkel til skolen
  H) Ståhjuling til skolen
  I) Annet 1
Annet
sykler

3. Hva skal til for at du går, sykler eller ta skolebuss oftere på sommeren?

  A) Tryggere snarveier og sykkelveier
  B) Det mangler sykkelparkering 1
  C) Jeg må lære meg å sykle bedre 2
  D) Jeg har ikke noen å ta følge med og vil ikke/får ikke lov til å gå, sykle eller ta skolebuss 1
  E) Det er ikke lys langs veien 1
  F) Jeg har ikke sykkel
  G) At bussen går oftere, det er for langt å sykle eller gå 6
  H) Annet 15

4. Hvordan kommer du deg til skolen på vinteren?

  A) Kjører buss til skolen 18
  B) Blir kjørt i bil til skolen 59
  C) Blir kjørt i taxi til skolen 2
  D) Går til skolen 72
  E) Sykler til skolen 4
  F) Sparkesykkel til skolen
  G) Elektrisk sparkesykkel til skolen
  H) Ståhjuling til skolen
  I) Annet 13

5. Hva skal til for at du går, sykler eller tar skolebuss oftere på vinteren?

  A) Tryggere snarveier og sykkelveier 23
  B) Det mangler sykkelparkering 1
  C) Jeg må lære meg å sykle bedre 1
  D) Jeg har ikke noen å ta følge med og vil ikke/får ikke lov til å gå, sykle eller ta skolebuss 2
  E) Det er ikke lys langs veien 7
  F) Jeg har ikke sykkel
  G) At bussen går oftere, det er for langt å sykle eller gå 5
  H) Annet 18

6. Delta du på noen fritidsaktivitet?

  A) Ja 98
  B) Nei 8

7. Hvorfor deltar du ikke på fritidsaktiviteter?

  A) Har ikke tid 1
  B) Det er ikke no tilbud her jeg bor som jeg synes er gøy
  C) Det jeg synes er gøy er langt unna, det går ikke buss og ingen kan kjøre meg
  D) Får ikke lov av foreldrene
  E) Jeg har ikke lyst 2
  F) Jeg liker bedre sosiale medier, game, lese bøker eller se på tv 1
  G) Annet 3

8. Når er det best å delta på fritidsaktiviteter?

  A) Rett etter skolen 17
  B) På kvelden 80

9. Hvordan kommer du deg på fritidsaktiviteter?

  A) Kjører buss 4
  B) Blir kjørt i bil 92
  C) Blir kjørt i taxi 1
  D) Går 26
  E) Sykler 29
  F) Elektrisk sykkel
  G) Sparkesykkel 1
  H) Elektrisk sparkesykkel
  I) Ståhjuling
  J) Fritidsaktiviteter er ved skolen 4
  K) Annet 3
Annet
kjører

10. Hvor ofte er du utendørs etter skolentiden og din fritidsaktivitet?

  A) Hver dag 59
  B) 2-3 ganger i uka 33
  C) 1 gang i uka 8
  D) Sjeldnere 5

11. Er det noe du savner på lekeplassene/uteplassene ved skolen eller på ditt favorittsted i dag?

pumptrack, lov til å syklenei egentlig ikke klatre stativnei egentlig ikke. men skolen bør ha søppelkasser ute og flere inne.neinei egentlig ikke. men skolen bør ha søppelkasser ute og flere inne.vet ikke.trampoliner,klatrestativ,air teakneiflere husker på skolennei det er ikke noe jeg savner jeg syns det er fint som det er.neinett på fotball målnett på alle fotballmålnei jeg savner ingentingtreningsapparat.neineistørre skatepark på skolenlitt bedre ting og gjøre. flere huskerstøre skaiteparknei det er det ikkejeg savner ikke så mye jeg er veldig glad i naturen så jeg liker den som den er fra før avkanonballbaneskoleneibasketballkurvjeg savner ikke noejeg savner ikke noeneinei🤪jeg savner ikke noekanonballbaneingentingnei ikke egentligneineineivet ikke vet ikketrampolinejeg savner lekeplassnei jeg har det fint med det jeg har på skolenmer lekerfavorittstede mitt er en fotballbane jeg kan spille fotball med bestevennen min.neifotballbaneen belken stor husketrenings apparater og en stor og lang sklie.oss en venntrenings apparater og en trampoline en benkmer lys på skolen fordi da jeg er og spiller fotball litt seint er det lite lys så da ser jeg ingentingjeg vil ha bedre klatre veg.neineiziplaineneineizipline, håndballbane og trampolineklatrestativ trampoline siplineneineija trampolinernei benkjeg savner noe som et møte sted som man kan bruke bode sommer og vinter og kansje en kafe og litt mer lekeaparater på skolenhøne fossneivet ikkevet ikkeklatrestativneiis du kan gå på skøyterneiett stativneineiziplineingentingjeg savner ingentingnei det er perfekt.neitrampoliner klatrestativ,flere husker,zeplineklatrestativ

12. Hvis du skulle plassere et juletre i ditt tettsted, hvor skulle det stått?

13. Har du noen favorittsteder utendørs som du henger på når du ikke er på skolen eller på en fritidsaktivitet?

14. Vet du om noen steder du synes er skumle eller farlige, og du føler deg utrygg når du går eller sykler til skolen eller fritidsaktiviteten din?

15. Bruker du en sti eller snarvei til fritidsaktivitet/skole som du kan vise i kartet?