Rapport for Ullerål skole

1. Kjønn

  A) Gutt 94
  B) Jente 95

2. Hvordan kommer du deg til skolen på sommeren?

  A) Kjører buss til skolen 13
  B) Blir kjørt i bil til skolen 61
  C) Blir kjørt i taxi til skolen 2
  D) Går til skolen 118
  E) Sykler til skolen 111
  F) Sparkesykkel til skolen 29
  G) Elektrisk sparkesykkel til skolen 19
  H) Ståhjuling til skolen
  I) Annet 6

3. Hva skal til for at du går, sykler eller ta skolebuss oftere på sommeren?

  A) Tryggere snarveier og sykkelveier
  B) Det mangler sykkelparkering 2
  C) Jeg må lære meg å sykle bedre 1
  D) Jeg har ikke noen å ta følge med og vil ikke/får ikke lov til å gå, sykle eller ta skolebuss 2
  E) Det er ikke lys langs veien 8
  F) Jeg har ikke sykkel 1
  G) At bussen går oftere, det er for langt å sykle eller gå 5
  H) Annet 25

4. Hvordan kommer du deg til skolen på vinteren?

  A) Kjører buss til skolen 27
  B) Blir kjørt i bil til skolen 108
  C) Blir kjørt i taxi til skolen 6
  D) Går til skolen 141
  E) Sykler til skolen 19
  F) Sparkesykkel til skolen 3
  G) Elektrisk sparkesykkel til skolen 3
  H) Ståhjuling til skolen
  I) Annet 4

5. Hva skal til for at du går, sykler eller tar skolebuss oftere på vinteren?

  A) Tryggere snarveier og sykkelveier 35
  B) Det mangler sykkelparkering 2
  C) Jeg må lære meg å sykle bedre 1
  D) Jeg har ikke noen å ta følge med og vil ikke/får ikke lov til å gå, sykle eller ta skolebuss 2
  E) Det er ikke lys langs veien 6
  F) Jeg har ikke sykkel 3
  G) At bussen går oftere, det er for langt å sykle eller gå 6
  H) Annet 45

6. Delta du på noen fritidsaktivitet?

  A) Ja 141
  B) Nei 39

7. Hvorfor deltar du ikke på fritidsaktiviteter?

  A) Har ikke tid 3
  B) Det er ikke no tilbud her jeg bor som jeg synes er gøy 2
  C) Det jeg synes er gøy er langt unna, det går ikke buss og ingen kan kjøre meg 3
  D) Får ikke lov av foreldrene 4
  E) Jeg har ikke lyst 19
  F) Jeg liker bedre sosiale medier, game, lese bøker eller se på tv 2
  G) Annet 10

8. Når er det best å delta på fritidsaktiviteter?

  A) Rett etter skolen 26
  B) På kvelden 117

9. Hvordan kommer du deg på fritidsaktiviteter?

  A) Kjører buss 3
  B) Blir kjørt i bil 127
  C) Blir kjørt i taxi
  D) Går 34
  E) Sykler 52
  F) Elektrisk sykkel 1
  G) Sparkesykkel 4
  H) Elektrisk sparkesykkel 9
  I) Ståhjuling 1
  J) Fritidsaktiviteter er ved skolen
  K) Annet 2

10. Hvor ofte er du utendørs etter skolentiden og din fritidsaktivitet?

  A) Hver dag 69
  B) 2-3 ganger i uka 78
  C) 1 gang i uka 17
  D) Sjeldnere 15

11. Er det noe du savner på lekeplassene/uteplassene ved skolen eller på ditt favorittsted i dag?

aparater for de eldre barna på skolen.neileoslekelandneijeg savner og gå til lekelandfotball banenei ikke noe jeg kommer pånei fotball baneegentlig ikkeflere trampoliner på skolen egentlig ikkeneinei det er det ikke😉jeg savner mer skog.ja en huske eller noen leke stativneineineikosk neiingenting.nei ikkenostøre bike arena sikl bane jeg savner den gamleskolen min.jeg hadde en plass rett vesiden av huset mitt ,men nå kan jeg ikke leke der lenger fordi de lager parkeringsplass :(jeg skulle ønske det var litt større trampoliner fordi jeg snubler nesten hver dag i de og får vondt så det hadde vært fint med litt større trampoliner...da hadde jeg blitt suuper glad.vet ikke hva oppgaven mente...trampolinemer skog.fotballbanekanskje at jeg vil ha en lang sklie og smach ball. neikunstgress banepå skolen savner jeg de klatrestativene som vi hadde på den gamle ullerål neistøre trampoline plass jeg savner: -husker og lekeapparater.neineived kuben i lekeplassen der hvil jeg ha lit mere snurre ting fordi de er morsome å leke medsykkelbaner,sykkelparkeringerneinei ikke som jeg kommer på.fotball bane skole går. lekejeg vet ikke heltneijeg vet ikke heltnei nei.ja! de sa at vi skulle få skatepark. :(ja! de sa at vi skulle få skatepark. :(ja! de sa at vi skulle få skatepark. :(ja jeg savner den store is haugen. neinei jaja, jeg savner en venn.skarepark sykel baneneineinei egentlig ikke, eller jeg kan ikke tenke på noe, det hadde vært kult å få noen nye ting i byen og sånt da. men jeg synes forsatt det er veldig fint som det er :)neiegentlig ikke.akebakke.nesten vær dagfotballneinei.ingentingbare skateparkingentingingentingneineinei sparkesykel baneet stort klatre stativneien liten skaterampe på lekeplassenneineineijeg savner leke plasja skaterampe påalmemoen lekeplassnei ikke som jeg vet har vert her fordi skolen er nyneien støre fatball bane.neijeg har ikke favorittstednei.neinei,egentlig ikkejeg flytta akkurat til hønefoss!!!!!!!!!neinei neisavner ikke noe på skolennei.ja på almemon i ønsker jeg meg en dopphuske neiisavner ikke noe på skolenneinei.mormor,moffa,thea og synne.nei jeg savner ingen ting. nei ikke helt.jeg savner att vennene mine er derjeg savner store hopp på sykkel banen og en større sykkel bane på skolen og på almemonneinei!elvin.neitrampolinene,huskene,fotball.neijeg savner bare å gå på fritids aktiviteternnneinei jeg savner ingenting jeg savner ikke helt noe.neineitja kanskje sykkelveier og gå veier.neistørre sykkel baner og flere hoppneineinei det er ikke noe jeg savnerjeg savner større og høyere sykkelbaner nei det er det ikkehjemme.nei det er det ikke jeg savner tivolineimere fotballbaner og en zipline som virker bedrehøyt og lavt klatrepark i nærheten.hjemmenei, egentlig ikke.ja, det er en sånn balanse tråd som er ødelagtnei, men på lekeplassen ved huset mitt burde det vært en hundeløype der man kan trene hunden sin, fordi jeg elsker å trene hunder spesielt hunden min.nei jeg savner ikke noeneiegentlig ikke.egentlig ikke.egentlig ikke.nei, ikke egentlig.

12. Hvis du skulle plassere et juletre i ditt tettsted, hvor skulle det stått?

13. Har du noen favorittsteder utendørs som du henger på når du ikke er på skolen eller på en fritidsaktivitet?

14. Vet du om noen steder du synes er skumle eller farlige, og du føler deg utrygg når du går eller sykler til skolen eller fritidsaktiviteten din?

15. Bruker du en sti eller snarvei til fritidsaktivitet/skole som du kan vise i kartet?