Rapport for Tyristrand skole

1. Kjønn

  A) Gutt 36
  B) Jente 25

2. Hvordan kommer du deg til skolen på sommeren?

  A) Kjører buss til skolen 17
  B) Blir kjørt i bil til skolen 30
  C) Blir kjørt i taxi til skolen 4
  D) Går til skolen 34
  E) Sykler til skolen 30
  F) Sparkesykkel til skolen 11
  G) Elektrisk sparkesykkel til skolen
  H) Ståhjuling til skolen 1
  I) Annet
Annet
bmx

3. Hva skal til for at du går, sykler eller ta skolebuss oftere på sommeren?

  A) Tryggere snarveier og sykkelveier
  B) Det mangler sykkelparkering
  C) Jeg må lære meg å sykle bedre 2
  D) Jeg har ikke noen å ta følge med og vil ikke/får ikke lov til å gå, sykle eller ta skolebuss 1
  E) Det er ikke lys langs veien 3
  F) Jeg har ikke sykkel
  G) At bussen går oftere, det er for langt å sykle eller gå 8
  H) Annet 2

4. Hvordan kommer du deg til skolen på vinteren?

  A) Kjører buss til skolen 18
  B) Blir kjørt i bil til skolen 42
  C) Blir kjørt i taxi til skolen 2
  D) Går til skolen 34
  E) Sykler til skolen 6
  F) Sparkesykkel til skolen
  G) Elektrisk sparkesykkel til skolen
  H) Ståhjuling til skolen
  I) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

5. Hva skal til for at du går, sykler eller tar skolebuss oftere på vinteren?

  A) Tryggere snarveier og sykkelveier 9
  B) Det mangler sykkelparkering 1
  C) Jeg må lære meg å sykle bedre 2
  D) Jeg har ikke noen å ta følge med og vil ikke/får ikke lov til å gå, sykle eller ta skolebuss
  E) Det er ikke lys langs veien 4
  F) Jeg har ikke sykkel
  G) At bussen går oftere, det er for langt å sykle eller gå 8
  H) Annet 6

6. Delta du på noen fritidsaktivitet?

  A) Ja 53
  B) Nei 5

7. Hvorfor deltar du ikke på fritidsaktiviteter?

  A) Har ikke tid 2
  B) Det er ikke no tilbud her jeg bor som jeg synes er gøy
  C) Det jeg synes er gøy er langt unna, det går ikke buss og ingen kan kjøre meg 2
  D) Får ikke lov av foreldrene
  E) Jeg har ikke lyst 1
  F) Jeg liker bedre sosiale medier, game, lese bøker eller se på tv 4
  G) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

8. Når er det best å delta på fritidsaktiviteter?

  A) Rett etter skolen 12
  B) På kvelden 42

9. Hvordan kommer du deg på fritidsaktiviteter?

  A) Kjører buss 1
  B) Blir kjørt i bil 51
  C) Blir kjørt i taxi 1
  D) Går 15
  E) Sykler 10
  F) Elektrisk sykkel 1
  G) Sparkesykkel
  H) Elektrisk sparkesykkel 2
  I) Ståhjuling 1
  J) Fritidsaktiviteter er ved skolen 2
  K) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

10. Hvor ofte er du utendørs etter skolentiden og din fritidsaktivitet?

  A) Hver dag 29
  B) 2-3 ganger i uka 23
  C) 1 gang i uka 2
  D) Sjeldnere 3

11. Er det noe du savner på lekeplassene/uteplassene ved skolen eller på ditt favorittsted i dag?

12. Hvis du skulle plassere et juletre i ditt tettsted, hvor skulle det stått?

13. Har du noen favorittsteder utendørs som du henger på når du ikke er på skolen eller på en fritidsaktivitet?

14. Vet du om noen steder du synes er skumle eller farlige, og du føler deg utrygg når du går eller sykler til skolen eller fritidsaktiviteten din?

15. Bruker du en sti eller snarvei til fritidsaktivitet/skole som du kan vise i kartet?