Hovedrapport alle skoler

Ungt Entreprenørskap

1. Kjønn

  A) Gutt 340
  B) Jente 349

2. Hvordan kommer du deg til skolen på sommeren?

  A) Kjører buss til skolen 133
  B) Blir kjørt i bil til skolen 269
  C) Blir kjørt i taxi til skolen 14
  D) Går til skolen 391
  E) Sykler til skolen 340
  F) Sparkesykkel til skolen 81
  G) Elektrisk sparkesykkel til skolen 33
  H) Ståhjuling til skolen 2
  I) Annet 13

3. Hva skal til for at du går, sykler eller ta skolebuss oftere på sommeren?

  A) Tryggere snarveier og sykkelveier
  B) Det mangler sykkelparkering 11
  C) Jeg må lære meg å sykle bedre 11
  D) Jeg har ikke noen å ta følge med og vil ikke/får ikke lov til å gå, sykle eller ta skolebuss 11
  E) Det er ikke lys langs veien 23
  F) Jeg har ikke sykkel 4
  G) At bussen går oftere, det er for langt å sykle eller gå 38
  H) Annet 80
Annet
jeg kjører av og tiljeg reker ikkejeg tar buss og jeg sykler for miljøet for om man tar og kjører for mye bil da bruker man drivstoff og det skader dyr og mennsker der for gangfeltSykkelveg Jeg går bra som det erJeg går bra som det erGår nesten hver dagJeg går, sykler og sparkesykler som oftest men noen ganger blir jeg kjørt hvis f.eks. det er dårlig vær eller noe.det er forlang skoleveidet er også at det er veldig lang vei. og det er ikke gangvei på en del med mange biler og lastebiler.det er helt passe for meg å gå sykle eller bussdet er helt passe for meg å gå sykle eller bussdet er helt passe for meg å gå sykle eller bussfordi nå er det litt som vinter so det blir enklere å bli kjørt men når det er fint vær og sont så pleier jeg å twilling broren min michael å sykle til skolen.at jeg ikke får lovLitt skumle veier ned en bakke.Jeg går med noen i klassen og det er ikke langt,det er lys og jeg går med noenJeg sykler fordi ingen kan kjøre megDet er for langt så jeg rekker det ikkemamma jobberfordi mamma har tid til og kjøre meg noen gangerjeg går eller sykler når jeg vil sykle sykler jeg når jeg vil gå går jegjeg har bodd i Hønefoss i 1uke så jeg kan ikke gå enda men snartJeg går alene på skoleveien noen ganger.Skal ta buss senere i år å sykel tar for lang tid det tar 1 time hvis jeg syklerJeg må sykle eller gå fordi vi bor nærme,men hvis vi har dårlig tid blir vi kjørtdet er ikke gangvei fra hegelia til helgerubor en uke i hole og en uke på Veme er for langt å gåDet et får langtjeg bor nærme skolen neijeg bor litt langt unna.jeg bor alt for langt unajeg kan ikke, jeg har ikke noen og gå med.det er for langtjeg liker bare å gå eller bli kjørt jeg vet ikke hvorfor.jeg kjører bilJeg blir kjørt i biljeg blir fort slitenJeg blir kjørt i bilingen av dem må bli kjørtSyklel og gårjeg liker ikke og sykle Elsker og sykle jeg går til skolen eller blir kjørt det er ikke gangveiJeg går Må få gangvei og en mur som er falig skilt om lavere fats grense møte plaserjeg har sykel men den er for liten.jeg går den normale veien fordi jeg er ikke red for og gå forbi ungdommer at jeg har noen å gå eller sykle medbedre tid om morgenjeg har trygg veidet må være varmere værdet er bedre som det erIngentig noen ganger tar jeg sparkesykkel til skolenikke så mange oppover bakker.veldig grusete bakke Jeg blir bare kjørt.vet ikkeVære raskere om morgenenhjemmet mitt er for nærme skolen så jeg kan ikke ta buss.Vi har ikke sykkelvei til skolen .jeg liker best å kjøre bil for det kan være kaldt om vinterenVi har ikke sykkelvei til skolen .Vi har ikke sykkelvei til skolen .Være raskere om morgeneningen tingJeg vet ikke helt, jeg har ikke busskort og sånn, men jeg går å sykler HELE TIDEN noen få ganger blir jeg kjørt.ingen tingbor litt langt unnaDet er for langt

4. Hvordan kommer du deg til skolen på vinteren?

  A) Kjører buss til skolen 149
  B) Blir kjørt i bil til skolen 401
  C) Blir kjørt i taxi til skolen 16
  D) Går til skolen 432
  E) Sykler til skolen 53
  F) Sparkesykkel til skolen 12
  G) Elektrisk sparkesykkel til skolen 5
  H) Ståhjuling til skolen
  I) Annet 34

5. Hva skal til for at du går, sykler eller tar skolebuss oftere på vinteren?

  A) Tryggere snarveier og sykkelveier 139
  B) Det mangler sykkelparkering 8
  C) Jeg må lære meg å sykle bedre 11
  D) Jeg har ikke noen å ta følge med og vil ikke/får ikke lov til å gå, sykle eller ta skolebuss 12
  E) Det er ikke lys langs veien 40
  F) Jeg har ikke sykkel 8
  G) At bussen går oftere, det er for langt å sykle eller gå 43
  H) Annet 119
Annet
tung sekk,flere og gå med og det er litt kaldt.kaldtbrua skal fiksestong sekgangfeltBor langt fra bussholdeplassjeg får ikke lov til å gå til skolen det er for langt.Jeg får ikke lov.Jeg blir kjørt til skolen og tar buss hjemFordi det er snøJeg går og sykler hver dagJeg går og sykler hver dagJeg går bra som det erJeg går bra som det erIngen ting jeg går nesten hverdagJeg går,sykler og sparkesykler som oftest men noen ganger blir jeg kjørt f.eks hvis det er veldig dårlig.været må være brakanskje at det det er flere som går med refleks på vinteren , jeg går alltid med refleks til og fra skolen på vinteren for at bilene skal se meg og at det er trygt for meg å gå til skolen.det er forlang skoleveiingen tingJeg går med kusinen min og vi kjører mer om vinteren fordi det er kalt.langt å gå til skolen langt å gå til skolen jeg kan velge mellom alt men buss noen gangerjeg kan velge mellom alt men buss noen gangerjeg kan velge mellom alt men buss noen gangerHvis pappa kan kjøre meg så gjør handetda må det bli sommer.at jeg ikke for lovJeg blir nesten aldri kjørt og jeg går på vinternDet er får mye snøDet tar for lang tid å gåpå vinteren har pappa noen ganger mamma tidDet er for langt så vi rekker ikke og gådet må bli brøytet på gangveien bedre.hvis mamma jobbervet ikkeblir kjAt det ikke er glatt og det passer bra for mamma og pappa at de kjørerkjører sparkdet samme som på sommerenDet er ikke mørt når jeg går til skolen.Jeg skal ta buss men jeg har ikke vinterdekk til sparkesykel eler sykel.Jeg må gå hvis det er for glatt blir vi kjørt eller hvis vi har dårlig tidJeg får ikke syklet på grunn av snøen.jeg tør ikke gå ta buss og det er for langt for og gå,syklejeg bor langt unnaDet er kaldt om morgenat det er mindre trafikk rundt der jeg går. å det er kaldtfor kaldtFor kaldt å sykle/gå.Det er glatt så jeg går eller kjører bil.jeg bor nærme skolenneijeg bor litt langt unnade har ikke sykkeldårlig tidDet er veldig glattkanskje noen andre veier til skolen og korterejeg bor alt for langt unna jeg liker bare og eller kjøre jeg vet ikke hvorforjeg liker bare og eller kjøre jeg vet ikke hvorforIngen av dem fordi jeg blir kjørtredd for å skli på is på vinteren.Ingen av dem fordi jeg blir kjørtjeg går myejeg bare liker å gå Kaldt og isete og mørktjeg liker ikke og sykle mamma kjører når jeg skal på skolen og jeg liker og kjøreSNØ! MASSE SNØLillesøsteren min trenger sykkelSkilt som lavere fasgrense og møte plaserJeg har for liten sykel.ingenting jeg går eller kjører uansett hva at bussen kommer litt tidligereDet må bli varmere vær.Det må bli varmere værdet på bli varmere værdem må være varmere værdet er bra som det erDet ikke er kaldtjeg vet ikke heltvet ikkeFor glatt.jeg blir kjørt til skolen men jeg går når jeg er ferdig mwvet ikkekjører buss anen hver ukejeg har ikke så mange å gå med noenat jeg kan bli kjørt eller at jeg må byne å gå mereikke snø og is på bakkenVeiene må være mindre glatte og det må være midre snø på veien.jeg bor for nærme skolen til at jeg tar buss jeg bor på haldenveien 10at jeg må gå så langt hvis jeg skal ta bussdet er glatt på vinteren når jeg skal gå.Vi har ikke fortau helt til skolendet er ikke en buss stasjon i nærhetenfor ikke lov fordi jeg kjører for fort og det er veldig glatt på veien jeg går og sykler til skolen som på sommeren og noen ganger blir kjørt.Veiene må være mindre glatte og det må være midre snø på veien.ingen tingDet er for kaldt.Det er kaldt utedet er kaldt så jeg går/sykler ikke så mye om vinterengår ikke skolebussenOver hovedveien. Trenger er bru over hovedveienkort vei å gå og det er fint vær uansett om det er snø

6. Delta du på noen fritidsaktivitet?

  A) Ja 550
  B) Nei 101

7. Hvorfor deltar du ikke på fritidsaktiviteter?

  A) Har ikke tid 18
  B) Det er ikke no tilbud her jeg bor som jeg synes er gøy 8
  C) Det jeg synes er gøy er langt unna, det går ikke buss og ingen kan kjøre meg 10
  D) Får ikke lov av foreldrene 5
  E) Jeg har ikke lyst 39
  F) Jeg liker bedre sosiale medier, game, lese bøker eller se på tv 15
  G) Annet 26

8. Når er det best å delta på fritidsaktiviteter?

  A) Rett etter skolen 122
  B) På kvelden 430

9. Hvordan kommer du deg på fritidsaktiviteter?

  A) Kjører buss 20
  B) Blir kjørt i bil 497
  C) Blir kjørt i taxi 5
  D) Går 147
  E) Sykler 157
  F) Elektrisk sykkel 8
  G) Sparkesykkel 6
  H) Elektrisk sparkesykkel 14
  I) Ståhjuling 4
  J) Fritidsaktiviteter er ved skolen 8
  K) Annet 12

10. Hvor ofte er du utendørs etter skolentiden og din fritidsaktivitet?

  A) Hver dag 266
  B) 2-3 ganger i uka 251
  C) 1 gang i uka 50
  D) Sjeldnere 68

11. Er det noe du savner på lekeplassene/uteplassene ved skolen eller på ditt favorittsted i dag?

lekeplassen:voleyballnei,trampoline.husker, flere ballbinger, klatrestativ, turnestativ til armgangbadelys badestort klatrestativingentinglekeapparaterskolenneiklatrestativleker for lit eldereegentlig bare 2 ting det er husker og lang sklie nei klatrestativ på skolenhjemme savner jeg hesteneingen ting bygde huseingen tinghjemme og kose med pus og keyla og se på hønenejeg savner skliesklie skaterampeneitrenings senteren bedre dumphuskeingen tingklatrevegg,lekeplassskliesparke sykel rampe oldemor nei på fotball banen er det bra!karusell og ny dump huskesklie,trampoline,klatrepark/høyt og lavt.ny domphuske, sklie sklie,skaterampe og trampolineskliesimbla6990@ringerikskolenneisklie, klatre stativ sipplayn klatrevegg,lekeplassskaiteparkneitrampoline parkjeg savner skatepark det var veldig gøy i latvia så var det morsomt å gjøre triks.jeg savner skatepark det var veldig gøy i latvia så var det morsomt å gjøre triks.neiskatepark, klatrepark, badelandskate parkskkeite parkskateparkjeg savner huskene på lekeplassen i røsslyngveienskatepark,kino sitteplasser!!!jeg savner husker på lekeplassen.ingentingskateparkingentingjeg savner ridebanejeg savner en piramideikke så mye nope.flere leker på skolenjeg syntes at vi mangler håndball bane og flere huskeringentingjeg savner rideskoleskeiteparkjeg savner piramidentrampolinehoppeslottaparater for de eldre barna på skolen.neileoslekelandneijeg savner og gå til lekelandfotball banenei ikke noe jeg kommer pånei fotball baneegentlig ikkeflere trampoliner på skolen egentlig ikkeneinei det er det ikke😉jeg savner mer skog.ja en huske eller noen leke stativneineineikosk neiingenting.nei ikkenostøre bike arena sikl bane jeg savner den gamleskolen min.jeg hadde en plass rett vesiden av huset mitt ,men nå kan jeg ikke leke der lenger fordi de lager parkeringsplass :(jeg skulle ønske det var litt større trampoliner fordi jeg snubler nesten hver dag i de og får vondt så det hadde vært fint med litt større trampoliner...da hadde jeg blitt suuper glad.vet ikke hva oppgaven mente...trampolinemer skog.fotballbanenytt klatre stativ som alle på skolen kan bruke og en tramploline til hver klasse untatt ungdumskolen kanskje at jeg vil ha en lang sklie og smach ball. neikunstgress banepå skolen savner jeg de klatrestativene som vi hadde på den gamle ullerål neistøre trampoline plass jeg savner: -husker og lekeapparater.neineived kuben i lekeplassen der hvil jeg ha lit mere snurre ting fordi de er morsome å leke medsykkelbaner,sykkelparkeringerneinei ikke som jeg kommer på.fotball bane skole går. lekejeg vet ikke heltneijeg vet ikke heltnei nei.ja! de sa at vi skulle få skatepark. :(ja! de sa at vi skulle få skatepark. :(ja! de sa at vi skulle få skatepark. :(ja jeg savner den store is haugen. neinei jaja, jeg savner en venn.skarepark sykel baneneineinei egentlig ikke, eller jeg kan ikke tenke på noe, det hadde vært kult å få noen nye ting i byen og sånt da. men jeg synes forsatt det er veldig fint som det er :)neiegentlig ikke.akebakke.nesten vær dagfotballjeg savner ingen ting.neijeg savner ingen tinghenge aperater, trenings aperater og trenings tingja at det er ishockey baner på vinterenvi har alt en til fule rede huskene neifotballbanenei det er ikke det.nei nei det er ikke det.pumptrack, lov til å syklenei egentlig ikke klatre stativnei egentlig ikke. men skolen bør ha søppelkasser ute og flere inne.neinei egentlig ikke. men skolen bør ha søppelkasser ute og flere inne.vet ikke.trampoliner,klatrestativ,air teakneiflere husker på skolennei det er ikke noe jeg savner jeg syns det er fint som det er.neinett på fotball målnett på alle fotballmålnei jeg savner ingentingtrampoline, støer gressbanet, og bedre doerneineineineienmannshuskebedre fotballbanear det ikke er husker i byen.kanonballbanenei på skolen mangler vi ingen ting og på steder mangler jeg ingen ting vet ikkevennerjatreningsapparat.neineistørre skatepark på skolenlitt bedre ting og gjøre. flere huskerstøre skaiteparknei det er det ikkejeg savner ikke så mye jeg er veldig glad i naturen så jeg liker den som den er fra før avkanonballbaneskoleneibasketballkurvjeg savner ikke noejeg savner ikke noeneinei🤪jeg savner ikke noekanonballbaneingentingnei ikke egentligsklie,nye klatrestativ,håndball bane på asfalt.neirådyr, foss, bringebærpå lekeplassen savner jeg sklienei zip-line,hinderløypejeg savner at vi jeg ikke kan være på et område på skolen.nei!nei jeg synes at jeg ikke savner noeja, hjemme, i enden av gata, pleide det å være to husker, jeg skulle ønske at de var tilbake.siplain huskestativflere hinderløyper. domp huske en stor akebakenei neivet ikkenei det gjør jeg ikke.neipå skolen savner jeg å ha sone 1 og 3.huskaneineineilengre sklier, større "ake"bakke, trampolinerneineineineineineivet ikkeneigatelysbedre sklierhvet ikkeneinei gatelysneineikinahuskaneitrampoinerjeg skule ønske det var fottballer frispier ig masse sont men mest at det var sprit der!testklatrestativnei.det er ingenting jeg savner.nothinget sted det er stille så jeg kan lese en bok, men alle vennene min følger etter megnei nett på/rundt ballbingen og baskitball kutv inniflere husker, sklie, flere klatrestativ, benkerneineija, en bra fotball bane på skolen og benker utelekeapperaterneistørre lekeplass ved vestbaoneiskliedet var trampoline på lekeplassen ved der hvor jeg bor den savner jegnei ikke noe jeg manglerdomphuske,klatrestativja på skolen hadde vi 5 husker nå har vi bare 3ja på skolen er det veldig lite appararter neineineimere huskerneifolk som passer på snen neitramolineneiklatrestativ og trampolinerneiflere trær og planterslengestativ og ziprlaynlekeplass og skatepark i hønefoss barnehage har de tatt vekk alle minnene mine sånn som husker,klatre stativ og masse annetneineineinei.sipline neieliceus. små karuseller og små trampoline klatrestativ og trampolinefotballbanetrampoline og ziplineingentingå være med venner ankenes skole, skistua skole, nei det gjør jeg ikketrampoline, slenghuske, klatretrer jeg ønsker det var en zipline på skolen og jeg ønsker at det var trampoline.ingentingsavner en skateparknei det gjør jeg ikkedet er lite aktiviteter, samtidig jeg liker å klatre i trær det blir hugga ned trær det er trist jeg vil få tilbake træra.jeg savner stor akebakkeå ha en sleng huskeå ha en sleng huskejeg savner at vi ikke har noe bra fotball mål i gata mineiikke egenkligikke egenkligneineineineineivet ikke vet ikketrampolinejeg savner lekeplassnei jeg har det fint med det jeg har på skolenmer lekerfavorittstede mitt er en fotballbane jeg kan spille fotball med bestevennen min.neifotballbaneen belken stor husketrenings apparater og en stor og lang sklie.oss en venntrenings apparater og en trampoline en benkved skolen: trampoline, basketballkurver lekeplasser: hoppeslott, basketballkurvertryggere apparater nei.lekeplass der jeg bor.rør som man kan gå igjennom som er på bakken, som en tunnel.bedere fotballmål på lekeplassen på furumoenbasket treningtrampolinelang og rask sklie at det har blitt bygget hus der hvor mange feirer bursdagnei trampoline,siplijan husker mer lys på skolen fordi da jeg er og spiller fotball litt seint er det lite lys så da ser jeg ingentingjeg vil ha bedre klatre veg.neineiziplainenei ikke nåneineizipline, håndballbane og trampolineklatrestativ trampoline siplineneihusker trampoliner basketballkurver til småtrinn, og mellomtrinnaner ikkeneija trampolinerjeg savner ikke noe.nei ingenting jeg savnernei benkjeg savner noe som et møte sted som man kan bruke bode sommer og vinter og kansje en kafe og litt mer lekeaparater på skolenjeg mangler en sklie på den lekeplassen her.høne fossja jeg savner klatrestativet på gamle skolen min i trondheim.neimin favoritt sted er lekeplassjeg savner at det er en huske og huske på fordi huskene er så lave nei ingen ting jeg savnervet ikkevet ikkemitt favoritt sted er veienmoen lekeplassgiming senter,skatebane,og skognei bedere fotballmål på lekeplassen furumoenhuskernei neinei det er det ikke.neijeg savner huskene på min lekeplass.jeg savner ingenting med skolen trygge apparaterjeg savner domphuskeneiklatrestativneiis du kan gå på skøyterneiett stativneineiziplineingentingjeg savner ingentingnei det er perfekt.neitrampoliner klatrestativ,flere husker,zeplineklatrestativneinei.ingentingbare skateparkingentingingentingneineinei sparkesykel baneet stort klatre stativneien liten skaterampe på lekeplassenneineineijeg savner leke plasja skaterampe påalmemoen lekeplassnei ikke som jeg vet har vert her fordi skolen er nyneien støre fatball bane.neijeg har ikke favorittstednei.neinei,egentlig ikkejeg flytta akkurat til hønefoss!!!!!!!!!neinei neisavner ikke noe på skolennei.ja på almemon i ønsker jeg meg en dopphuske neiisavner ikke noe på skolenneija jeg savner ziplineneinei.på skolen så savner jeg ingen tingneidet er egentlig ikke noen ting jeg savner.jeg vet ikkenei jeg savner ingentingnei, tror ikke det.neinei det er ikke noe jeg savnerneijeg hadde ønsket litt mer og gjøre på skolen og kanskje en større hage hjemme.neineineizip line og karusell neien lang sklienei ingenting.neineija det er mange klatrestativer neisklier, karusellerneinei.mormor,moffa,thea og synne.nei jeg savner ingen ting. nei ikke helt.jeg savner att vennene mine er derjeg savner store hopp på sykkel banen og en større sykkel bane på skolen og på almemonneinei!elvin.neitrampolinene,huskene,fotball.neijeg savner bare å gå på fritids aktiviteternei!!!neineinei, jeg savner ingenting rundt her og min favorittsted.bedere klatrestativ, flere lyktestolper, park og krakernei jeg savner ikke noe på skolen nei ingen ting flere sykkel veger og overfelt.bakeri xxnnneinei jeg savner ingenting jeg savner ikke helt noe.neineitja kanskje sykkelveier og gå veier.neistørre sykkel baner og flere hoppneineinei det er ikke noe jeg savnerjeg savner større og høyere sykkelbaner nei det er det ikkehjemme.nei det er det ikke jeg savner tivolineimere fotballbaner og en zipline som virker bedrehøyt og lavt klatrepark i nærheten.hjemmenei, egentlig ikke.ja, det er en sånn balanse tråd som er ødelagtnei, men på lekeplassen ved huset mitt burde det vært en hundeløype der man kan trene hunden sin, fordi jeg elsker å trene hunder spesielt hunden min.nei jeg savner ikke noeneiegentlig ikke.egentlig ikke.egentlig ikke.nei, ikke egentlig.nei7 mål og stillhetpå skolen savner jeg mere lekeapparater fordi vi har bare klatrestativ og huskerneinei ikke egentlig.trampoliner.neineijeg savner ingenting. hved skolenhjemme

12. Hvis du skulle plassere et juletre i ditt tettsted, hvor skulle det stått?

13. Har du noen favorittsteder utendørs som du henger på når du ikke er på skolen eller på en fritidsaktivitet?

14. Vet du om noen steder du synes er skumle eller farlige, og du føler deg utrygg når du går eller sykler til skolen eller fritidsaktiviteten din?