Delrapport: Kjønn - Mann

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

  A) 0-14 år 0
  B) 15-24 år 1
  C) 25-34 år 8
  D) 35-44 år 19
  E) 45-54 år 21
  F) 55-66 år 13
  G) 67-79 år 16
  H) 80-89 år 4
  H) 90 år og over 0

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 1
  B) Videregående skole 8
  C) Fagskole 17
  D) Treårig høyere utdanning 32
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 24
  F) Ingen utdanning 0

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 6
  B) Enslig 10
  C) Bor med familie 4
  D) Gift/registrert partner 40
  E) Samboer 14
  F) Separert/skilt 4

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 6
  B) Haugsbygd (3514) 13
  C) Heradsbygda (3518) 2
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 41
  E) Nes i Ådal (3524) 1
  F) Sokna (3534) 5
  G) Tyristrand (3533) 1
  H) Annet 9

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 19
  B) Nei 8

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 19
  B) Sykle 6
  C) Lufte hunden 2
  D) Grille
  E) Bade
  F) Leke og ballspill 1
  G) Annet 2
Annet
Parkering

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 18
  B) Flere gang- og sykkelveier 22
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 5
  D) Bedre belysning 14
  E) Flere sitteplasser 6
  F) Bedre skilting og merking 10
  G) Bedre tilgang til treningssenter 4
  H) Flere organiserte aktiviteter 5
  I) Annet 3

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 49
  B) Nei 2

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 16
  B) Barnehage 14
  C) Base for hjemmetjeneste 1
  D) Bibliotek 2
  E) Bilverksted 2
  F) Busstilbud 16
  G) Dagligvarebutikk 34
  H) Fysioterapi 2
  I) Hjelpemiddelsentral 1
  J) Klesbutikk
  K) Kommunal informasjonstjeneste 1
  L) Lege 17
  M) Barne- og ungdomsskole 12
  N) Spisested 15
  O) Sykehjem 1
  P) Tannlege 5
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 6

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 13
  B) Ukentlig 24
  B) Månedlig 10
  B) Aldri 4

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 11
  B) Sykkel 4
  C) Buss 1
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 27
  F) Passasjer i personbil 3
  G) Annet 1
Annet
Egen bil

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 10
  B) At bussen går fra der jeg bor 7
  C) Billigere bussbillett 8
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 1
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 18
  F) Annet 2

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 29
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 4
  C) Tryggere sykkelparkeringer 1
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 6
  E) Annet 5

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 13
  B) Ukentlig 6
  C) Månedlig 0
  D) Aldri 0

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 0
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 18
  F) Passasjer i personbil 1
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 5
  B) At bussen går fra der jeg bor 4
  C) Billigere bussbillett 1
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 9
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?

Gang og sykkelvei Sosiale møteplasser, grønne lunger, skilta og merkede nærturløyper, Gang- og sykkelveier fra tettstedene til Hønefoss FremkommelighetFortsatt bo i ÅsbygdaFlere sykkelveier. Forbud mot sparkesykkelMulighet for å komme ut i naturenInkludering i prosesser og planer. Åpenhet. God infrastruktur, rikholdig kulturliv, høyt aktivitetsnivå innen idrett og friluftsliv. God integrasjon av tilbud/tjenester.neiGenerelt bedre informasjon fra kommunen, Mer satsing på det bynære,at jeg får den hjelpen og midler jeg trenger der og daNeiBli hørt/respektert. Godt bomiljø.HJobb, familie og venner. Tryg og God kommunikasjon. God kommunikasjon med kommune, respekt og tillit.Enkelt å få tilgang til hjelpVet ikkeNeiParkering nær handel i sentrumEnkelt og få tak i ergoterapauter for det er det slettes ikke idagVNeiAt det satses på helse og utdanningSykkel/gangvei langs E-16 Bredbåndsutbygging. NeiKommer ikke på noeneiInternett, internett og internett. Det er en skam med så dårlig mobilnett at skolebarna sliter med å bruke Fronter og at hjemmekontor bare fungerer delvis. Alle innbyggere må få like god kvalitet, dekning og hastighet på internett. I Strømsoddbygda finnes det kun Telenor mobil med dårlig/ustabilt 4G - som tidvis blir 3G. Det er rett og slett for dårlig i dagens samfunn.Tilgjengelig Flere gang og sykkelbroer over elvene. Gjenåpning av Hønefoss skole. Bedre stell/vedlikehold av små fotball-løkker/lekeplasser i byen. Bedre vedlikehold av veien til Kragstadmarka.Kutt ut RingeriksbanenKultur tilbudUniversell utforming - tilgjenglighet - godt og rimlig kollektivtilbud - Innbydende uteområder( beplantning etc.)neiKommunen har en slett helsepolitikk.Tilgang på sykehjem, avlastning-bedre tilrettelegging for fotgjengere. Belysning og oppmerking. Lengre "grønn mann" ved passering av feks Kongens gate.Ha tilgang til omsorgtjenester når man trenger det.neiTilgjengelig servicekontor med lang åpningstid åpent uten å måtte gjøre avtale på forhånd, i samarbeid med bibliotek, hjelp til å bruke nettet til bank osv. toaletter, turistinformasjon osv. At det ikke trues med nedsjæringer i helsesektoren i hvert budsjettNeiNeiEn helketlig plan for gang og sykkelveier som også utnytter potensialet i alle vannveiene. Flere bruer!NNFellesskap, vennlighet, samvær, uteliv, (Se til Aarhus "En kjærlig kommune". De har fått de ensomme til å organisere seg selv og spise middag med hverandre. Sparer millioner av kroner.Mulighet for kjøp av mat