Delrapport: Kjønn - Kvinne

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

  A) 0-14 år 0
  B) 15-24 år 8
  C) 25-34 år 31
  D) 35-44 år 47
  E) 45-54 år 30
  F) 55-66 år 26
  G) 67-79 år 28
  H) 80-89 år 3
  H) 90 år og over 0

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 6
  B) Videregående skole 27
  C) Fagskole 12
  D) Treårig høyere utdanning 63
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 63
  F) Ingen utdanning 2

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 11
  B) Enslig 23
  C) Bor med familie 13
  D) Gift/registrert partner 63
  E) Samboer 37
  F) Separert/skilt 21

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 7
  B) Haugsbygd (3514) 20
  C) Heradsbygda (3518) 12
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 77
  E) Nes i Ådal (3524) 4
  F) Sokna (3534) 4
  G) Tyristrand (3533) 16
  H) Annet 28

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 35
  B) Nei 9

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 34
  B) Sykle 3
  C) Lufte hunden 8
  D) Grille
  E) Bade 5
  F) Leke og ballspill 1
  G) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 38
  B) Flere gang- og sykkelveier 40
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 7
  D) Bedre belysning 38
  E) Flere sitteplasser 9
  F) Bedre skilting og merking 20
  G) Bedre tilgang til treningssenter 6
  H) Flere organiserte aktiviteter 13
  I) Annet 6

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 87
  B) Nei 4

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 19
  B) Barnehage 18
  C) Base for hjemmetjeneste 4
  D) Bibliotek 6
  E) Bilverksted 3
  F) Busstilbud 33
  G) Dagligvarebutikk 61
  H) Fysioterapi 2
  I) Hjelpemiddelsentral
  J) Klesbutikk 1
  K) Kommunal informasjonstjeneste
  L) Lege 24
  M) Barne- og ungdomsskole 32
  N) Spisested 12
  O) Sykehjem 3
  P) Tannlege 4
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 11

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

trenger flere gode tilbud for alle over 60 Jeg opplever at barnehage og skoletilbudet har blitt betydelig dårligere enn da vi flyttet hit. Spesielt i forhold til lav lærertetthet og manglende evne til å følge opp elever som trenger tilrettelegging. Dessuten har vi mistet nærskolen vår, noe som har redusert verdien av å bo sentralt i betydelig grad. Ikke bare er veien lenger, men tilbudet har blitt også blitt betydelig dårligere da skolen er overfyllt, lærere sykemeldt og læringsmulighetene dermed betydelig redusert. Apotek, kafé, treningstilbud, godt nok busstilbud TrenningsenterMangler busstilbud på AlmemoenIkke noe jeg kommer påVanskelig å komme seg dit selv om det er rett i nærheten og midt i bysentrum pga dårlige gangveier, overganger for rullestol/elektrisk 4-hjuling, ikke tilrettelagt for ulike funksjonshemminger, heller ikke helse/pustevennlig med sterkt duftende blomster i parkarealer som f.eks syrin, det er også mye parfyme innendørs i butikker og kommunale steder fra parfymerte produkter, ansatte, vaskemidler osvStørre utvalg av spisesteder med kvalitet. Burde dyrke små nisjer fremfor at alle skal selge kebabIngen slike service og tjenestetilbud kun de tilbud som bygda tilbyr eks fotpleie, bygdekafe hv 14.dagåpningstider kan bli bedre - lengre åpent.. åpningstider kan bli bedre - lengre åpent.. Jeg savner vinbar og restaurant med høy kvalitet for en «all-nighter». Savner også at småbarnsfamilien kan bruke byen i helgene og etter arbeid i ukedagene. Har ikke noe service - og tjenestetilbud der jeg borOffentlig svømmebasseng (Ringeriksbadet er alt for lang unna om man ikke har bil)Et enkelt kafetilbudSamlingspunkt/park Mer for unge/ungdommer. Utesteder, spisesteder etc. Butikk, skole, skatepark for barn og unge Selv om byen ikke er så stor er man ekstremt avhengig av bil i Hønefoss. Som innflytter fra Oslo oppleves dette som litt uvant. Bussrutene kunne f.eks. vært utvidet til å gå til Ringeriksbadet, eller til Ringkollen i helgene. Det er omstendelig å komme seg til Hadeland Glassverk med buss, og de fleste ærender er enklere med bil. Dagligvarer er det mange av, men ingen søndagsåpent butikk. Lengre åpningstiderBedre informasjon på nett samt mulighet til søknader over webFor dårlig vedlikehold på skoler, for lite midler til drift av skoler (læremidler, spesialundervisning, for få lærere), for vanskelig å få sykehjemsplass, for dårlig tilbud i hjemmetjenesten, for lite Helsesykepleier-tilbud i skolen, for lite å ta seg til på barnas uteområder på enkelte skolerVi har nesten bare en matbutikk så det er ikke så mye de kan få gjort annerledes der neiLett tilgjengelig informasjon, kollektivtilbud, oppskrift på hvordan man kan påvirke politiskFor få dagligvarebutikker i sentrum. For lang ventetid på time hos lege. Vanskelig å få time på NAV. Vet ikke. Har heldigvis ikke hatt behov for disse tjenestene til nå.Finnes ikke.Vei fra Skraperudsvingen til Pukerudhagen som går parallellt med Rv7 som tidligere planlagt, så det kan bli mulig å komme seg til skolebuss og Sokna på en trygg måte for alle som bor langs strekningen.Nei, men denne spørreundersøkelsen begrenser veldig oss fra bygdene som bare får velge tre ting som er viktig i våre tettsteder. Det blir litt juks, for da kan vi ikke velge nye ting som trengs, men må kun stemme for å «bevare» det vi har.apotekTilgjengligheten med rullestol. Viktig at alle kan komme til de fine områdene rundt Hønefoss, og butikkene og kontorene i sentrum.Jeg opplever et bedre fastlegetilbud i nabokommunen. LANG vei til badet, og ingen kollektivtilbud dit. Ingen gode arenaer for å koordinere samkjøring KaféMinibank

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 14
  B) Ukentlig 51
  B) Månedlig 9
  B) Aldri 10

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 15
  B) Sykkel 7
  C) Buss 0
  D) Taxi 1
  E) Sjåfør i personbil 46
  F) Passasjer i personbil 2
  G) Annet 1

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 19
  B) At bussen går fra der jeg bor 17
  C) Billigere bussbillett 14
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 15
  F) Annet 10

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 47
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 3
  C) Tryggere sykkelparkeringer 5
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 7
  E) Annet 11

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 12
  B) Ukentlig 17
  C) Månedlig 5
  D) Aldri 2

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 1
  C) Buss 2
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 32
  F) Passasjer i personbil 1
  G) Annet 0

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 15
  B) At bussen går fra der jeg bor 6
  C) Billigere bussbillett 8
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 5
  F) Annet 2

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?

korte ventelister, bedre botilbud dersom en ikke kan bo hjemme, få personer å forholde seg tilFor meg er ivaretakelsen av et rikt kulturliv og de sentrumsnære skogsområdene, samt utbygging av gang- og sykkelstier det viktigste. Jeg kunne også ønsket meg et skatte- og avgiftsnivå mer tilpasset aleneboende. Det bør legges tilrette for at brukere av tjenster blir møtt med vennlighet, klohet og respekt når de ber om hjelp i vanskelige livssituasjoner. Det bør jobbes for å bygge gode nabolag hvor folk kan være trygge og skape relasjoner seg i mellom. Store enheter i skole og barnehage bør unngås (det er avleggs), slik at de som går der lett kan treffe hverandre også på fritiden. Jeg mener virkelig at denne kommunen må jobbe for å få en varmere og vennligere holdning mot mennesker som bor her. Jeg vet hvor ille det kan stå til med helse og omsorg-tjenesten i kommunen, der har de en heftig jobb å gjøre. NeiMer ressurser dvs mennesker i helse og omsorg.Sosialt nettverkTilrettelegging, når den tid kommer..?.Vet ikke .At jeg føler meg sikker på de jeg er i kontakt med har den riktige info om meg og god nok kompetanseBedre kulturell tilbudSlutte å se ned på sykdom, annerledeshet, funksjonshemminger osv, slutte å kalle grupper for sårbare osvLegg til rette for rekreasjon til fots og på sykkelInvitasjon til felles arrangementerGode transportmuligheter dersom en er uten bil. Drosje til og fra Hønefoss. mindre skatter og avgifter, mer sosiale aktiviteter, aktiviteter i sentrum for alle, gode hjelpemidlermindre skatter og avgifter, mer sosiale aktiviteter, aktiviteter i sentrum for alle, gode hjelpemidlerGodt kulturtilbud, Vi trenger en sikker og trygg sykkel/gangvei fra Haugsbygd til sentrum. Jeg hadde syklet hver dag om vi hadde hatt dettte på plass.At eventuell hjelp kommer når jeg har behov og ikke når det passer kommunen!at jeg får være frisk nok til å bo i egen boligRett kompetanse og tid til å utføre tjenester god inntektNår man ikke har familie (hverken foreldrene, ektefelle, søsken eller barn) er det viktig at det finnes noen som av og til tar kontakt med deg. Å ha en "støttekontakt" for eldre er noen kommune burde tenke påø.Flere aktivitetsparker/arenaer for uorganisert aktivitetFlere mennesker som bor og jobber i sentrum og sentrumsnært, slik at butikkene får kundegrunnlag. Studentene bør inn i sentrum.Må bli bedre å være fotgjenger og syklist, byen bør bli penere visuelt, tilrettelegg for turer og byliv langs elvaGode sosiale møteplasser.At sentrumskvartalet og området rundt der våkner litt mer opp igjen. Det er lite som skjer før en kommer til torvet, evt går over til nordsia, men trives med det og har en god hverdag forsåvidt.Mindre trafikklysSamlingssted for folk i nærmiljøet, unge som gamle, men spesielt for eldreFamilieGangvei, Flere bruerKommunen bør bevilge mer til eldreomsorgMer tjenester for psykiske plager for barnVet ikkeAt hjelp i alderdommen er lett å få og god på kvalitet. Jeg frykter nedskjæringer og manglende hjelp. Jeg frykter ikke å få sykehjem hvis jeg i fremtiden ønsker det. Psykisk helseAt vi snart får politikere som klarer å tenke langsiktig og ikke gir bort byen til utbyggere som kun har øye for egen profitt ( se det grusomme sentrumskvatalet til H. Tronrud)Det hadde vært gøy å kunne delta på street dance eller andre dansetimer som voksen nybegynner, men har ikke funnet noe tilbud for det i Hønefoss. Aktiviteter for voksne er generelt litt vanskelig å orientere seg i. Ønsker bedre rutiner på brøyting og strøing av bratte kommunale veier/gater. At de blir ekstra fulgt med på/prioritert om vinteren slik at man ikke trenger å være bekymret for om man kommer seg hjem. Bør være lettere å få kvalifisert hjelp når man trenger detEn avis som skriver artikler med positivt fortegn er utrolig viktig. Åpne arrangementerTryggere gang- og sykkelvei ved vesterntoppen og mot sætrang At vi opprettholder et levende sentrumBedre tilbud for pårørende Kommunens personalpolitikk, ansette gode ledere, tranperens og god informasjon i forkant og etterkant av beslutninger, at initiativ blir verdsatt og løftet framtilstrekkelig tilgjengelige resursser med relevant faglig bakgrunnIkke slik situasjonen er nå.Bedre busstilbud enn det er nå neiGode tilbud på Ringkollen og andre anlegg for langrenn og friluftslivHjelp til utrede egen bolig til livsløpsboligDet må bygges flere boliger på en flate i nærheten av offentlig kommunikasjon. Det passer ikke alle å flytte til en liten leilighet. Vi har vært på jakt etter mindre bolig i fem år, uten å lykkes. Vi drømmer om at Eikli eller Hønefoss skole bygges om til leiligheter med fellesareal som svømmebasseng, snekkerverksted osv.Sted Punktene over er tilstrekkeligeMøtested for eldre,kafee,spill,sang/musikkOpparbeide flere gang- og sykkelveier slik at man kommer seg rundt uten bil, men til fots og med sykkel. Dette er viktig for å opprettholde god helse lengst mulig.Et bedre aktivitetstilbud på SFO, at fritidsaktiviteter kan gjøres her før kl. 15.00, isteden for etter kl. 17/18. Eksempel: fotball, håndball, kor, brettspill, teater, kunst, lafting. Vil da også kunne nå barn fra familier med vedvarende lav inntekt. Mindre lekser på barneskolenJobbAt de forskjellige instansene i kommunen kommuniserer bedre. Har nylig vært pårørende til et eldre menneske som trengte tilrettelegging i hjemmet for å klare seg. Dårlig kommunikasjon mellom sykehus, hjemmetjeneste og hjelpemiddelsentral. Hverdagen hadde vært bedre i kommunen for pårørende hvis vi ikke føler at vi må stå på krava hele tiden for å sikre de aller eldste den tryggheten de har krav på. bedre bussforhold bedre informasjon om hvor man kan finne informasjon om f buss, leger, tilbud om trening, helse osv.at det er kort ventetid braGod oppfølging fra hjemmetjenestenFint om det finnes en enkelt side for Ringerike der de viktigste telfonnr. står. Evt. lage en liten brosjyre . Vaktmestertjeneste, Hjelp til rengjøring, handling o.l.( Vet ikke om tilbudene finnes) Når noen har små barn og man blir enten alenforsørger eller en blir syk, er det viktig at de får hjelp.Ut ifra erfaringer som venner md utfordrende livssituasjon rundt sjukdom og hjelp fra kommunen gruer jeg meg til å bli eldre/sykere på Ringerike. Det virker å ha mye med dårlig ledelse, dårlig standard på utdanning og og lav yrkesetikk å gjøre, pluss at kommunen må spar penger og bare gir de tjenestene som er lovpålagt. Det virker å være dårlig koordinert, og kampen for de sliter ut allerede slitne pårørende. Hvordan det blir for meg som ikke har pårørende å hjelpe meg gruer jeg meg til. Bedre bemanning i skoler og barnehager. Trygge gangveier til sentrum via norderhov og vesterntangen. VGode helsetjenester, gang og sykkelveier, rimelig bussNeiHar ikke vært aktuelt enda-usikkerææææ