Delrapport: Bosted - Hønefoss

Hva er viktig for deg?

Nedlastning av rapport!
Laste ned rapporten i utskriftsvennlig *.PDF-format.
Vær oppmerksom på at denne rapporten kun inneholder illustrasjonskart som viser hele kommunen. Slik at for å se detaljerte kart, får man kun gjort dette i nettutgaven av rapporten.

ca. 1,6 MB

Bakgrunsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 77
  B) Mann 41
  C) Vil ikke svare 1

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

  A) 0-14 år 0
  B) 15-24 år 4
  C) 25-34 år 21
  D) 35-44 år 31
  E) 45-54 år 16
  F) 55-66 år 18
  G) 67-79 år 25
  H) 80-89 år 4
  H) 90 år og over 0

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 4
  B) Videregående skole 12
  C) Fagskole 12
  D) Treårig høyere utdanning 44
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 47
  F) Ingen utdanning 0

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 9
  B) Enslig 22
  C) Bor med familie 6
  D) Gift/registrert partner 47
  E) Samboer 20
  F) Separert/skilt 15

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 55
  B) Nei 17

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 54
  B) Sykle 9
  C) Lufte hunden 10
  D) Grille 1
  E) Bade 6
  F) Leke og ballspill 2
  G) Annet 2
Annet
Parkering

6. Hva savner du på Petersøya?

Boccia og skating. Fin beplantning og gode sitteplasser i midten av området og mot elva.Bro over til øyaFin badestrand, lekeapparater, eller rom for ballspill på gressplenene og og plasser å sitte på, samtidig som det er fint at området er litt vilt med noe skog og krattfinere tilrettelagte stier som går ned til SchonglundenTilgjengelig gressplen på flata, opparbeiding av badeplassIntetBedre fremkommelighet med elektrisk rullestol/4-hjulingLitt mer tilrettelagt for barn med en lekeplass. Benker, søppelkasser, flytende basseng mellom Petersøya og S.Park, bro over flomløpet.Noe som oppfordrer til sosial interaksjon. For eksempel en hundegård, lekeplass e.l.Noe utbedring og vedlikehold (fjerne litt vegetasjon) av stienTilgang hele året Tilrettelagt badeplass ToalettAt det ryddes litt i kratt og underskog, og at det ikke lagres skitten snø der på vinteren.SnøhaugMindre gjørme og mindre folk 😅Bedre tilgjenglighetEnkel gangbro/ enveiskjørt gang- og bilbro mot vesterntangen! Håper det aldri blir bygget boliger der. La det fortsatt bli en grønn lunge.Lys! Jeg jobber fra 8-16 og kunne tenke meg å bruke petersøya om kvelden etter jobb, men halve året er det for mørkt. Benker, lekeplass, rydding av kvist og kvastEnda mere tilrettelagt for brukMer lys for å kunne bruke det også kveldstid Fortsettelse av en opplyst tursti elvelangs.IngentingFellesområde med grill. Tilrettelegging av badeplass.Enkle trebruer på to steder, som sikrer tilgjengeligheten ved høyvann til byen. Må unngå å bruke asfalt i turløyper! Flere krakkerSøppelboks på enden som vender mot Schjongslunden og klatretre.grillplasser <3 Toalett, og gjerne en gapahukTrim

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 37
  B) Flere gang- og sykkelveier 31
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 8
  D) Bedre belysning 25
  E) Flere sitteplasser 10
  F) Bedre skilting og merking 15
  G) Bedre tilgang til treningssenter 1
  H) Flere organiserte aktiviteter 9
  I) Annet 4

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 71
  B) Nei 1

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 20
  B) Barnehage 14
  C) Base for hjemmetjeneste 2
  D) Bibliotek 9
  E) Bilverksted 3
  F) Busstilbud 22
  G) Dagligvarebutikk 46
  H) Fysioterapi 3
  I) Hjelpemiddelsentral
  J) Klesbutikk 1
  K) Kommunal informasjonstjeneste 1
  L) Lege 26
  M) Barne- og ungdomsskole 18
  N) Spisested 13
  O) Sykehjem 3
  P) Tannlege 5
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 10

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

Få restauranter/pub på nordsiden.Jeg opplever at barnehage og skoletilbudet har blitt betydelig dårligere enn da vi flyttet hit. Spesielt i forhold til lav lærertetthet og manglende evne til å følge opp elever som trenger tilrettelegging. Dessuten har vi mistet nærskolen vår, noe som har redusert verdien av å bo sentralt i betydelig grad. Ikke bare er veien lenger, men tilbudet har blitt også blitt betydelig dårligere da skolen er overfyllt, lærere sykemeldt og læringsmulighetene dermed betydelig redusert. Ikke noe jeg kommer påVanskelig å komme seg dit selv om det er rett i nærheten og midt i bysentrum pga dårlige gangveier, overganger for rullestol/elektrisk 4-hjuling, ikke tilrettelagt for ulike funksjonshemminger, heller ikke helse/pustevennlig med sterkt duftende blomster i parkarealer som f.eks syrin, det er også mye parfyme innendørs i butikker og kommunale steder fra parfymerte produkter, ansatte, vaskemidler osvStørre utvalg av spisesteder med kvalitet. Burde dyrke små nisjer fremfor at alle skal selge kebabBusstilbud er veldig dårlig. Spesielt for Almemoen område.Ingen slike service og tjenestetilbud kun de tilbud som bygda tilbyr eks fotpleie, bygdekafe hv 14.dagHar ikke noe service - og tjenestetilbud der jeg borOffentlig svømmebasseng (Ringeriksbadet er alt for lang unna om man ikke har bil)Bedre oppfølging av tømming av offentlige søppelbøtter i sentrumsområderJa, det er for altfor langt for små barn å gå til/fra Ullerål skole.BusstilbudSelv om byen ikke er så stor er man ekstremt avhengig av bil i Hønefoss. Som innflytter fra Oslo oppleves dette som litt uvant. Bussrutene kunne f.eks. vært utvidet til å gå til Ringeriksbadet, eller til Ringkollen i helgene. Det er omstendelig å komme seg til Hadeland Glassverk med buss, og de fleste ærender er enklere med bil. Dagligvarer er det mange av, men ingen søndagsåpent butikk. Gode bussforbindelser til HelgelandsmoenLengre åpningstiderBedre informasjon på nett samt mulighet til søknader over webFor dårlig vedlikehold på skoler, for lite midler til drift av skoler (læremidler, spesialundervisning, for få lærere), for vanskelig å få sykehjemsplass, for dårlig tilbud i hjemmetjenesten, for lite Helsesykepleier-tilbud i skolen, for lite å ta seg til på barnas uteområder på enkelte skolerVet lite om det.Lett tilgjengelig informasjon, kollektivtilbud, oppskrift på hvordan man kan påvirke politiskFor få dagligvarebutikker i sentrum. For lang ventetid på time hos lege. Vanskelig å få time på NAV. Aldershjem og sykehjem i sentrum. Rimelige leiligheter i sentrum. Åpent servicetorg. Kombinert bibliotek, servicetorg, turistinformasjon,toalett.Vet ikke. Har heldigvis ikke hatt behov for disse tjenestene til nå. Vet ikkeTilgjengligheten med rullestol. Viktig at alle kan komme til de fine områdene rundt Hønefoss, og butikkene og kontorene i sentrum.Entusiasme, engasjement, en visjon, suksesshistorier, glede, kanskje? Vi har fått til noe litt over det vanlige. Gjort noe nytt, prøvd noe nytt, feila litt og lykkes litt?

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 14
  B) Ukentlig 34
  B) Månedlig 12
  B) Aldri 9

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 19
  B) Sykkel 9
  C) Buss 2
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 27
  F) Passasjer i personbil 2
  G) Annet 1

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 8
  B) At bussen går fra der jeg bor 13
  C) Billigere bussbillett 13
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 1
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 15
  F) Annet 10

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 39
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 5
  C) Tryggere sykkelparkeringer 3
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 3
  E) Annet 9

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 0
  B) Ukentlig 0
  C) Månedlig 0
  D) Aldri 0

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 0
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 0
  F) Passasjer i personbil 0
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 0
  B) At bussen går fra der jeg bor 0
  C) Billigere bussbillett 0
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 0
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?

FremkommelighetFlere sykkelveier. Forbud mot sparkesykkelFor meg er ivaretakelsen av et rikt kulturliv og de sentrumsnære skogsområdene, samt utbygging av gang- og sykkelstier det viktigste. Jeg kunne også ønsket meg et skatte- og avgiftsnivå mer tilpasset aleneboende. Det bør legges tilrette for at brukere av tjenster blir møtt med vennlighet, klohet og respekt når de ber om hjelp i vanskelige livssituasjoner. Det bør jobbes for å bygge gode nabolag hvor folk kan være trygge og skape relasjoner seg i mellom. Store enheter i skole og barnehage bør unngås (det er avleggs), slik at de som går der lett kan treffe hverandre også på fritiden. Jeg mener virkelig at denne kommunen må jobbe for å få en varmere og vennligere holdning mot mennesker som bor her. NeiTilrettelegging, når den tid kommer..Inkludering i prosesser og planer. Åpenhet. God infrastruktur, rikholdig kulturliv, høyt aktivitetsnivå innen idrett og friluftsliv. God integrasjon av tilbud/tjenester.neiGenerelt bedre informasjon fra kommunen, Mer satsing på det bynære?,at jeg får den hjelpen og midler jeg trenger der og daNeiBedre kulturell tilbudSlutte å se ned på sykdom, annerledeshet, funksjonshemminger osv, slutte å kalle grupper for sårbare osvBli hørt/respektert. Godt bomiljø.Legg til rette for rekreasjon til fots og på sykkelJobb, familie og venner. Tryg og God kommunikasjon. Invitasjon til felles arrangementerGode transportmuligheter dersom en er uten bil. Drosje til og fra Hønefoss. Enkelt å få tilgang til hjelpAt eventuell hjelp kommer når jeg har behov og ikke når det passer kommunen!at jeg får være frisk nok til å bo i egen boligRett kompetanse og tid til å utføre tjenester NeiNår man ikke har familie (hverken foreldrene, ektefelle, søsken eller barn) er det viktig at det finnes noen som av og til tar kontakt med deg. Å ha en "støttekontakt" for eldre er noen kommune burde tenke påø.VFlere mennesker som bor og jobber i sentrum og sentrumsnært, slik at butikkene får kundegrunnlag. Studentene bør inn i sentrum.NeiMå bli bedre å være fotgjenger og syklist, byen bør bli penere visuelt, tilrettelegg for turer og byliv langs elvaKommer ikke på noeAt sentrumskvartalet og området rundt der våkner litt mer opp igjen. Det er lite som skjer før en kommer til torvet, evt går over til nordsia, men trives med det og har en god hverdag forsåvidt.Mindre trafikklysFlere bruerKommunen bør bevilge mer til eldreomsorgFlere gang og sykkelbroer over elvene. Gjenåpning av Hønefoss skole. Bedre stell/vedlikehold av små fotball-løkker/lekeplasser i byen. Bedre vedlikehold av veien til Kragstadmarka.Kutt ut RingeriksbanenKultur tilbudPsykisk helseUniversell utforming - tilgjenglighet - godt og rimlig kollektivtilbud - Innbydende uteområder( beplantning etc.)At vi snart får politikere som klarer å tenke langsiktig og ikke gir bort byen til utbyggere som kun har øye for egen profitt ( se det grusomme sentrumskvatalet til H. Tronrud)Det hadde vært gøy å kunne delta på street dance eller andre dansetimer som voksen nybegynner, men har ikke funnet noe tilbud for det i Hønefoss. Aktiviteter for voksne er generelt litt vanskelig å orientere seg i. Ønsker bedre rutiner på brøyting og strøing av bratte kommunale veier/gater. At de blir ekstra fulgt med på/prioritert om vinteren slik at man ikke trenger å være bekymret for om man kommer seg hjem. Bør være lettere å få kvalifisert hjelp når man trenger detTilgang på sykehjem, avlastningÅpne arrangementerTryggere gang- og sykkelvei ved vesterntoppen og mot sætrang At vi opprettholder et levende sentrumBedre tilbud for pårørende bedre tilrettelegging for fotgjengere. Belysning og oppmerking. Lengre "grønn mann" ved passering av feks Kongens gate.Kommunens personalpolitikk, ansette gode ledere, tranperens og god informasjon i forkant og etterkant av beslutninger, at initiativ blir verdsatt og løftet framHa tilgang til omsorgtjenester når man trenger det.neiHjelp til utrede egen bolig til livsløpsboligDet må bygges flere boliger på en flate i nærheten av offentlig kommunikasjon. Det passer ikke alle å flytte til en liten leilighet. Vi har vært på jakt etter mindre bolig i fem år, uten å lykkes. Vi drømmer om at Eikli eller Hønefoss skole bygges om til leiligheter med fellesareal som svømmebasseng, snekkerverksted osv.Tilgjengelig servicekontor med lang åpningstid åpent uten å måtte gjøre avtale på forhånd, i samarbeid med bibliotek, hjelp til å bruke nettet til bank osv. toaletter, turistinformasjon osv. Sted Møtested for eldre,kafee,spill,sang/musikkEt bedre aktivitetstilbud på SFO, at fritidsaktiviteter kan gjøres her før kl. 15.00, isteden for etter kl. 17/18. Eksempel: fotball, håndball, kor, brettspill, teater, kunst, lafting. Vil da også kunne nå barn fra familier med vedvarende lav inntekt. Mindre lekser på barneskolenInfo om muligheter og bedre tilretteleggingat det er kort ventetid braFint om det finnes en enkelt side for Ringerike der de viktigste telfonnr. står. Evt. lage en liten brosjyre . Vaktmestertjeneste, Hjelp til rengjøring, handling o.l.( Vet ikke om tilbudene finnes) Når noen har små barn og man blir enten alenforsørger eller en blir syk, er det viktig at de får hjelp.Fellesskap, vennlighet, samvær, uteliv, (Se til Aarhus "En kjærlig kommune". De har fått de ensomme til å organisere seg selv og spise middag med hverandre. Sparer millioner av kroner.VMulighet for kjøp av mat