Delrapport: Bosted - Haugsbygd

Hva er viktig for deg?

Nedlastning av rapport!
Laste ned rapporten i utskriftsvennlig *.PDF-format.
Vær oppmerksom på at denne rapporten kun inneholder illustrasjonskart som viser hele kommunen. Slik at for å se detaljerte kart, får man kun gjort dette i nettutgaven av rapporten.

ca. 1,6 MB

Bakgrunsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 20
  B) Mann 13
  C) Vil ikke svare 0

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

  A) 0-14 år 0
  B) 15-24 år 0
  C) 25-34 år 5
  D) 35-44 år 6
  E) 45-54 år 8
  F) 55-66 år 8
  G) 67-79 år 6
  H) 80-89 år 0
  H) 90 år og over 0

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 0
  B) Videregående skole 3
  C) Fagskole 4
  D) Treårig høyere utdanning 14
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 12
  F) Ingen utdanning 0

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 1
  B) Enslig 4
  C) Bor med familie 1
  D) Gift/registrert partner 14
  E) Samboer 10
  F) Separert/skilt 3

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 0
  B) Nei 0

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur
  B) Sykle
  C) Lufte hunden
  D) Grille
  E) Bade
  F) Leke og ballspill
  G) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

6. Hva savner du på Petersøya?

Det er ingen kommentarer.

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 4
  B) Flere gang- og sykkelveier 10
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger
  D) Bedre belysning 8
  E) Flere sitteplasser 2
  F) Bedre skilting og merking 4
  G) Bedre tilgang til treningssenter 2
  H) Flere organiserte aktiviteter 2
  I) Annet 2

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 19
  B) Nei 1

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 6
  B) Barnehage 6
  C) Base for hjemmetjeneste 1
  D) Bibliotek
  E) Bilverksted 1
  F) Busstilbud 7
  G) Dagligvarebutikk 15
  H) Fysioterapi
  I) Hjelpemiddelsentral
  J) Klesbutikk
  K) Kommunal informasjonstjeneste
  L) Lege 3
  M) Barne- og ungdomsskole 10
  N) Spisested 5
  O) Sykehjem
  P) Tannlege
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 4

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 2
  B) Ukentlig 14
  B) Månedlig 3
  B) Aldri 1

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 3
  B) Sykkel 0
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 14
  F) Passasjer i personbil 1
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 5
  B) At bussen går fra der jeg bor 3
  C) Billigere bussbillett 5
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 6
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 13
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 1
  C) Tryggere sykkelparkeringer 0
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 3
  E) Annet 2

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 10
  B) Ukentlig 10
  C) Månedlig 0
  D) Aldri 0

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 1
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 19
  F) Passasjer i personbil 0
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 5
  B) At bussen går fra der jeg bor 3
  C) Billigere bussbillett 5
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 7
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?