Delrapport: Sivilstand - Samboer

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 37
  B) Mann 14
  C) Vil ikke svare 0

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

  A) 0-14 år 0
  B) 15-24 år 0
  C) 25-34 år 15
  D) 35-44 år 24
  E) 45-54 år 6
  F) 55-66 år 4
  G) 67-79 år 2
  H) 80-89 år 0
  H) 90 år og over 0

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 0
  B) Videregående skole 8
  C) Fagskole 4
  D) Treårig høyere utdanning 26
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 12
  F) Ingen utdanning 1

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 2
  B) Haugsbygd (3514) 10
  C) Heradsbygda (3518) 5
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 20
  E) Nes i Ådal (3524) 2
  F) Sokna (3534) 2
  G) Tyristrand (3533) 2
  H) Annet 8

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 11
  B) Nei 3

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 10
  B) Sykle 3
  C) Lufte hunden 2
  D) Grille
  E) Bade
  F) Leke og ballspill
  G) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 13
  B) Flere gang- og sykkelveier 8
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger
  D) Bedre belysning 11
  E) Flere sitteplasser 3
  F) Bedre skilting og merking 9
  G) Bedre tilgang til treningssenter 1
  H) Flere organiserte aktiviteter 5
  I) Annet 1

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 26
  B) Nei 1

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

20. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 10
  B) Barnehage 11
  C) Base for hjemmetjeneste 1
  D) Bibliotek 2
  E) Bilverksted 1
  F) Busstilbud 5
  G) Dagligvarebutikk 17
  H) Fysioterapi
  I) Hjelpemiddelsentral
  J) Klesbutikk
  K) Kommunal informasjonstjeneste
  L) Lege 7
  M) Barne- og ungdomsskole 11
  N) Spisested 4
  O) Sykehjem
  P) Tannlege 1
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 3

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 7
  B) Ukentlig 14
  B) Månedlig 5
  B) Aldri 0

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 2
  B) Sykkel 1
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 22
  F) Passasjer i personbil 1
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 6
  B) At bussen går fra der jeg bor 4
  C) Billigere bussbillett 4
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 8
  F) Annet 4

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 16
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 2
  C) Tryggere sykkelparkeringer 0
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 3
  E) Annet 4

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 6
  B) Ukentlig 3
  C) Månedlig 1
  D) Aldri 2

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 1
  C) Buss 1
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 10
  F) Passasjer i personbil 0
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 3
  B) At bussen går fra der jeg bor 2
  C) Billigere bussbillett 2
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 5
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?

NeiSosialt nettverkVet ikke Bedre kulturell tilbudGodt kulturtilbud, Vi trenger en sikker og trygg sykkel/gangvei fra Haugsbygd til sentrum. Jeg hadde syklet hver dag om vi hadde hatt dettte på plass.Rett kompetanse og tid til å utføre tjenester Flere aktivitetsparker/arenaer for uorganisert aktivitetVNeiFlere bruerVet ikkeKutt ut RingeriksbanenPsykisk helseAt vi snart får politikere som klarer å tenke langsiktig og ikke gir bort byen til utbyggere som kun har øye for egen profitt ( se det grusomme sentrumskvatalet til H. Tronrud)Det hadde vært gøy å kunne delta på street dance eller andre dansetimer som voksen nybegynner, men har ikke funnet noe tilbud for det i Hønefoss. Aktiviteter for voksne er generelt litt vanskelig å orientere seg i. Kommunen har en slett helsepolitikk.En avis som skriver artikler med positivt fortegn er utrolig viktig. Tryggere gang- og sykkelvei ved vesterntoppen og mot sætrang -NeiAt de forskjellige instansene i kommunen kommuniserer bedre. Har nylig vært pårørende til et eldre menneske som trengte tilrettelegging i hjemmet for å klare seg. Dårlig kommunikasjon mellom sykehus, hjemmetjeneste og hjelpemiddelsentral. Hverdagen hadde vært bedre i kommunen for pårørende hvis vi ikke føler at vi må stå på krava hele tiden for å sikre de aller eldste den tryggheten de har krav på. bedre bussforhold bedre informasjon om hvor man kan finne informasjon om f buss, leger, tilbud om trening, helse osv.Fellesskap, vennlighet, samvær, uteliv, (Se til Aarhus "En kjærlig kommune". De har fått de ensomme til å organisere seg selv og spise middag med hverandre. Sparer millioner av kroner.V