Delrapport: Sivilstand - Gift/registrert partner

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 63
  B) Mann 40
  C) Vil ikke svare 0

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

  A) 0-14 år 0
  B) 15-24 år 0
  C) 25-34 år 13
  D) 35-44 år 27
  E) 45-54 år 22
  F) 55-66 år 22
  G) 67-79 år 18
  H) 80-89 år 1
  H) 90 år og over 0

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 2
  B) Videregående skole 7
  C) Fagskole 15
  D) Treårig høyere utdanning 38
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 41
  F) Ingen utdanning 0

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 8
  B) Haugsbygd (3514) 14
  C) Heradsbygda (3518) 5
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 47
  E) Nes i Ådal (3524) 1
  F) Sokna (3534) 3
  G) Tyristrand (3533) 10
  H) Annet 15

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 23
  B) Nei 9

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 23
  B) Sykle 3
  C) Lufte hunden 5
  D) Grille
  E) Bade 2
  F) Leke og ballspill
  G) Annet 1
Annet
Parkering

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 26
  B) Flere gang- og sykkelveier 38
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 7
  D) Bedre belysning 24
  E) Flere sitteplasser 6
  F) Bedre skilting og merking 14
  G) Bedre tilgang til treningssenter 6
  H) Flere organiserte aktiviteter 7
  I) Annet 1

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 67
  B) Nei 3

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

20. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 18
  B) Barnehage 17
  C) Base for hjemmetjeneste 3
  D) Bibliotek 6
  E) Bilverksted 1
  F) Busstilbud 30
  G) Dagligvarebutikk 47
  H) Fysioterapi 4
  I) Hjelpemiddelsentral 1
  J) Klesbutikk 1
  K) Kommunal informasjonstjeneste 1
  L) Lege 16
  M) Barne- og ungdomsskole 24
  N) Spisested 13
  O) Sykehjem 3
  P) Tannlege 3
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 7

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

Post-i-butikkKafé, pub, skateparkJeg opplever at barnehage og skoletilbudet har blitt betydelig dårligere enn da vi flyttet hit. Spesielt i forhold til lav lærertetthet og manglende evne til å følge opp elever som trenger tilrettelegging. Dessuten har vi mistet nærskolen vår, noe som har redusert verdien av å bo sentralt i betydelig grad. Ikke bare er veien lenger, men tilbudet har blitt også blitt betydelig dårligere da skolen er overfyllt, lærere sykemeldt og læringsmulighetene dermed betydelig redusert. Apotek, kafé, treningstilbud, godt nok busstilbud Større utvalg av spisesteder med kvalitet. Burde dyrke små nisjer fremfor at alle skal selge kebabBusstilbud er veldig dårlig. Spesielt for Almemoen område.Gangveier til tettstedet fra der jeg borBredbåndOffentlig svømmebasseng (Ringeriksbadet er alt for lang unna om man ikke har bil)Bedre oppfølging av tømming av offentlige søppelbøtter i sentrumsområderSamlingspunkt/park Mer for unge/ungdommer. Utesteder, spisesteder etc. BusstilbudGode bussforbindelser til HelgelandsmoenBedre informasjon på nett samt mulighet til søknader over webFor dårlig vedlikehold på skoler, for lite midler til drift av skoler (læremidler, spesialundervisning, for få lærere), for vanskelig å få sykehjemsplass, for dårlig tilbud i hjemmetjenesten, for lite Helsesykepleier-tilbud i skolen, for lite å ta seg til på barnas uteområder på enkelte skolerVet lite om det.For få dagligvarebutikker i sentrum. For lang ventetid på time hos lege. Vanskelig å få time på NAV. Aldershjem og sykehjem i sentrum. Rimelige leiligheter i sentrum. Åpent servicetorg. Kombinert bibliotek, servicetorg, turistinformasjon,toalett.Vet ikke. Har heldigvis ikke hatt behov for disse tjenestene til nå.Det mesteFinnes ikke.En sammenhengende elvepromenade fra Hov til Eikly og opp langs BegnaapotekTilgjengligheten med rullestol. Viktig at alle kan komme til de fine områdene rundt Hønefoss, og butikkene og kontorene i sentrum.KaféMinibank

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 15
  B) Ukentlig 36
  B) Månedlig 10
  B) Aldri 7

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 16
  B) Sykkel 7
  C) Buss 1
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 30
  F) Passasjer i personbil 4
  G) Annet 1
Annet
Egen bil

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 15
  B) At bussen går fra der jeg bor 8
  C) Billigere bussbillett 10
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 1
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 21
  F) Annet 5

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 39
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 3
  C) Tryggere sykkelparkeringer 6
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 7
  E) Annet 5

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 14
  B) Ukentlig 13
  C) Månedlig 3
  D) Aldri 0

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 0
  C) Buss 1
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 27
  F) Passasjer i personbil 2
  G) Annet 0

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 10
  B) At bussen går fra der jeg bor 6
  C) Billigere bussbillett 6
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 6
  F) Annet 2

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?

Gang og sykkelvei Sosiale møteplasser, grønne lunger, skilta og merkede nærturløyper, Gang- og sykkelveier fra tettstedene til Hønefoss Fortsatt bo i ÅsbygdaFlere sykkelveier. Forbud mot sparkesykkelDet bør legges tilrette for at brukere av tjenster blir møtt med vennlighet, klohet og respekt når de ber om hjelp i vanskelige livssituasjoner. Det bør jobbes for å bygge gode nabolag hvor folk kan være trygge og skape relasjoner seg i mellom. Store enheter i skole og barnehage bør unngås (det er avleggs), slik at de som går der lett kan treffe hverandre også på fritiden. Jeg mener virkelig at denne kommunen må jobbe for å få en varmere og vennligere holdning mot mennesker som bor her. Jeg vet hvor ille det kan stå til med helse og omsorg-tjenesten i kommunen, der har de en heftig jobb å gjøre. Mer ressurser dvs mennesker i helse og omsorg.neiGenerelt bedre informasjon fra kommunen, Mer satsing på det bynæreat jeg får den hjelpen og midler jeg trenger der og daLegg til rette for rekreasjon til fots og på sykkelHJobb, familie og venner. Tryg og God kommunikasjon. God kommunikasjon med kommune, respekt og tillit.Enkelt å få tilgang til hjelpVet ikkeNeiParkering nær handel i sentrumEnkelt og få tak i ergoterapauter for det er det slettes ikke idagFlere mennesker som bor og jobber i sentrum og sentrumsnært, slik at butikkene får kundegrunnlag. Studentene bør inn i sentrum.At det satses på helse og utdanningSykkel/gangvei langs E-16 Bredbåndsutbygging. Må bli bedre å være fotgjenger og syklist, byen bør bli penere visuelt, tilrettelegg for turer og byliv langs elvaNeiKommer ikke på noeMindre trafikklysneiSamlingssted for folk i nærmiljøet, unge som gamle, men spesielt for eldreFamilieGangvei, Internett, internett og internett. Det er en skam med så dårlig mobilnett at skolebarna sliter med å bruke Fronter og at hjemmekontor bare fungerer delvis. Alle innbyggere må få like god kvalitet, dekning og hastighet på internett. I Strømsoddbygda finnes det kun Telenor mobil med dårlig/ustabilt 4G - som tidvis blir 3G. Det er rett og slett for dårlig i dagens samfunn.Kommunen bør bevilge mer til eldreomsorgMer tjenester for psykiske plager for barnTilgjengelig At hjelp i alderdommen er lett å få og god på kvalitet. Jeg frykter nedskjæringer og manglende hjelp. Jeg frykter ikke å få sykehjem hvis jeg i fremtiden ønsker det. Kultur tilbudUniversell utforming - tilgjenglighet - godt og rimlig kollektivtilbud - Innbydende uteområder( beplantning etc.)Bør være lettere å få kvalifisert hjelp når man trenger detTilgang på sykehjem, avlastningAt vi opprettholder et levende sentrumBedre tilbud for pårørende bedre tilrettelegging for fotgjengere. Belysning og oppmerking. Lengre "grønn mann" ved passering av feks Kongens gate.Kommunens personalpolitikk, ansette gode ledere, tranperens og god informasjon i forkant og etterkant av beslutninger, at initiativ blir verdsatt og løftet framHa tilgang til omsorgtjenester når man trenger det.tilstrekkelig tilgjengelige resursser med relevant faglig bakgrunnIkke slik situasjonen er nå.Gode tilbud på Ringkollen og andre anlegg for langrenn og friluftslivDet må bygges flere boliger på en flate i nærheten av offentlig kommunikasjon. Det passer ikke alle å flytte til en liten leilighet. Vi har vært på jakt etter mindre bolig i fem år, uten å lykkes. Vi drømmer om at Eikli eller Hønefoss skole bygges om til leiligheter med fellesareal som svømmebasseng, snekkerverksted osv.Tilgjengelig servicekontor med lang åpningstid åpent uten å måtte gjøre avtale på forhånd, i samarbeid med bibliotek, hjelp til å bruke nettet til bank osv. toaletter, turistinformasjon osv. Punktene over er tilstrekkeligeMøtested for eldre,kafee,spill,sang/musikkAt det ikke trues med nedsjæringer i helsesektoren i hvert budsjettOpparbeide flere gang- og sykkelveier slik at man kommer seg rundt uten bil, men til fots og med sykkel. Dette er viktig for å opprettholde god helse lengst mulig.Et bedre aktivitetstilbud på SFO, at fritidsaktiviteter kan gjøres her før kl. 15.00, isteden for etter kl. 17/18. Eksempel: fotball, håndball, kor, brettspill, teater, kunst, lafting. Vil da også kunne nå barn fra familier med vedvarende lav inntekt. Mindre lekser på barneskolenEn helketlig plan for gang og sykkelveier som også utnytter potensialet i alle vannveiene. Flere bruer!braGod oppfølging fra hjemmetjenestenFint om det finnes en enkelt side for Ringerike der de viktigste telfonnr. står. Evt. lage en liten brosjyre . Vaktmestertjeneste, Hjelp til rengjøring, handling o.l.( Vet ikke om tilbudene finnes) Når noen har små barn og man blir enten alenforsørger eller en blir syk, er det viktig at de får hjelp.NNBedre bemanning i skoler og barnehager. Trygge gangveier til sentrum via norderhov og vesterntangen. Gode helsetjenester, gang og sykkelveier, rimelig bussHar ikke vært aktuelt enda-usikkerMulighet for kjøp av mat