Delrapport: Sivilstand - Bor med familie

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 13
  B) Mann 4
  C) Vil ikke svare 1

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

  A) 0-14 år 0
  B) 15-24 år 6
  C) 25-34 år 3
  D) 35-44 år 3
  E) 45-54 år 5
  F) 55-66 år 1
  G) 67-79 år 0
  H) 80-89 år 0
  H) 90 år og over 0

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 5
  B) Videregående skole 6
  C) Fagskole 1
  D) Treårig høyere utdanning 3
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 3
  F) Ingen utdanning 0

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 3
  B) Haugsbygd (3514) 1
  C) Heradsbygda (3518) 2
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 6
  E) Nes i Ådal (3524) 0
  F) Sokna (3534) 2
  G) Tyristrand (3533) 1
  H) Annet 3

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 3
  B) Nei 0

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 3
  B) Sykle 1
  C) Lufte hunden
  D) Grille
  E) Bade 1
  F) Leke og ballspill 1
  G) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 4
  B) Flere gang- og sykkelveier 2
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 3
  D) Bedre belysning 2
  E) Flere sitteplasser 1
  F) Bedre skilting og merking 3
  G) Bedre tilgang til treningssenter 2
  H) Flere organiserte aktiviteter 1
  I) Annet 1
Annet
Er aktiv

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 8
  B) Nei 0

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

20. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek
  B) Barnehage 1
  C) Base for hjemmetjeneste
  D) Bibliotek
  E) Bilverksted 1
  F) Busstilbud 2
  G) Dagligvarebutikk 4
  H) Fysioterapi
  I) Hjelpemiddelsentral
  J) Klesbutikk
  K) Kommunal informasjonstjeneste
  L) Lege 1
  M) Barne- og ungdomsskole 3
  N) Spisested 3
  O) Sykehjem 1
  P) Tannlege
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 1

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 1
  B) Ukentlig 4
  B) Månedlig 0
  B) Aldri 2

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 2
  B) Sykkel 1
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 2
  F) Passasjer i personbil 0
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 0
  B) At bussen går fra der jeg bor 1
  C) Billigere bussbillett 2
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 1
  F) Annet 1

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 3
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 0
  C) Tryggere sykkelparkeringer 0
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 0
  E) Annet 2

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 1
  B) Ukentlig 0
  C) Månedlig 0
  D) Aldri 0

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 0
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 1
  F) Passasjer i personbil 0
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 0
  B) At bussen går fra der jeg bor 0
  C) Billigere bussbillett 0
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 1
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?