Hovedrapport

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 173
  B) Mann 82
  C) Vil ikke svare 3

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

  A) 0-14 år 0
  B) 15-24 år 9
  C) 25-34 år 39
  D) 35-44 år 67
  E) 45-54 år 51
  F) 55-66 år 40
  G) 67-79 år 45
  H) 80-89 år 7
  H) 90 år og over 0

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 8
  B) Videregående skole 35
  C) Fagskole 29
  D) Treårig høyere utdanning 95
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 89
  F) Ingen utdanning 2

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 17
  B) Enslig 34
  C) Bor med familie 18
  D) Gift/registrert partner 103
  E) Samboer 51
  F) Separert/skilt 25

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 13
  B) Haugsbygd (3514) 33
  C) Heradsbygda (3518) 14
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 119
  E) Nes i Ådal (3524) 5
  F) Sokna (3534) 10
  G) Tyristrand (3533) 17
  H) Annet 37

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 55
  B) Nei 17

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 54
  B) Sykle 9
  C) Lufte hunden 10
  D) Grille 1
  E) Bade 6
  F) Leke og ballspill 2
  G) Annet 2
Annet
Parkering

6. Hva savner du på Petersøya?

Boccia og skating. Fin beplantning og gode sitteplasser i midten av området og mot elva.Bro over til øyaFin badestrand, lekeapparater, eller rom for ballspill på gressplenene og og plasser å sitte på, samtidig som det er fint at området er litt vilt med noe skog og krattfinere tilrettelagte stier som går ned til SchonglundenTilgjengelig gressplen på flata, opparbeiding av badeplassIntetBedre fremkommelighet med elektrisk rullestol/4-hjulingLitt mer tilrettelagt for barn med en lekeplass. Benker, søppelkasser, flytende basseng mellom Petersøya og S.Park, bro over flomløpet.Noe som oppfordrer til sosial interaksjon. For eksempel en hundegård, lekeplass e.l.Noe utbedring og vedlikehold (fjerne litt vegetasjon) av stienTilgang hele året Tilrettelagt badeplass ToalettAt det ryddes litt i kratt og underskog, og at det ikke lagres skitten snø der på vinteren.SnøhaugMindre gjørme og mindre folk 😅Bedre tilgjenglighetEnkel gangbro/ enveiskjørt gang- og bilbro mot vesterntangen! Håper det aldri blir bygget boliger der. La det fortsatt bli en grønn lunge.Lys! Jeg jobber fra 8-16 og kunne tenke meg å bruke petersøya om kvelden etter jobb, men halve året er det for mørkt. Benker, lekeplass, rydding av kvist og kvastEnda mere tilrettelagt for brukMer lys for å kunne bruke det også kveldstid Fortsettelse av en opplyst tursti elvelangs.IngentingFellesområde med grill. Tilrettelegging av badeplass.Enkle trebruer på to steder, som sikrer tilgjengeligheten ved høyvann til byen. Må unngå å bruke asfalt i turløyper! Flere krakkerSøppelboks på enden som vender mot Schjongslunden og klatretre.grillplasser <3 Toalett, og gjerne en gapahukTrim

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 56
  B) Flere gang- og sykkelveier 63
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 12
  D) Bedre belysning 53
  E) Flere sitteplasser 15
  F) Bedre skilting og merking 30
  G) Bedre tilgang til treningssenter 10
  H) Flere organiserte aktiviteter 19
  I) Annet 9

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 137
  B) Nei 6

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 35
  B) Barnehage 32
  C) Base for hjemmetjeneste 5
  D) Bibliotek 9
  E) Bilverksted 5
  F) Busstilbud 50
  G) Dagligvarebutikk 95
  H) Fysioterapi 5
  I) Hjelpemiddelsentral 1
  J) Klesbutikk 1
  K) Kommunal informasjonstjeneste 1
  L) Lege 41
  M) Barne- og ungdomsskole 44
  N) Spisested 27
  O) Sykehjem 4
  P) Tannlege 9
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 17

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

Post-i-butikktrenger flere gode tilbud for alle over 60 Kafé, pub, skateparkFå restauranter/pub på nordsiden.JaJeg opplever at barnehage og skoletilbudet har blitt betydelig dårligere enn da vi flyttet hit. Spesielt i forhold til lav lærertetthet og manglende evne til å følge opp elever som trenger tilrettelegging. Dessuten har vi mistet nærskolen vår, noe som har redusert verdien av å bo sentralt i betydelig grad. Ikke bare er veien lenger, men tilbudet har blitt også blitt betydelig dårligere da skolen er overfyllt, lærere sykemeldt og læringsmulighetene dermed betydelig redusert. Apotek, kafé, treningstilbud, godt nok busstilbud TrenningsenterMangler busstilbud på AlmemoenIkke noe jeg kommer påVanskelig å komme seg dit selv om det er rett i nærheten og midt i bysentrum pga dårlige gangveier, overganger for rullestol/elektrisk 4-hjuling, ikke tilrettelagt for ulike funksjonshemminger, heller ikke helse/pustevennlig med sterkt duftende blomster i parkarealer som f.eks syrin, det er også mye parfyme innendørs i butikker og kommunale steder fra parfymerte produkter, ansatte, vaskemidler osvStørre utvalg av spisesteder med kvalitet. Burde dyrke små nisjer fremfor at alle skal selge kebabBusstilbud er veldig dårlig. Spesielt for Almemoen område.Ingen slike service og tjenestetilbud kun de tilbud som bygda tilbyr eks fotpleie, bygdekafe hv 14.dagåpningstider kan bli bedre - lengre åpent.. åpningstider kan bli bedre - lengre åpent.. Jeg savner vinbar og restaurant med høy kvalitet for en «all-nighter». Savner også at småbarnsfamilien kan bruke byen i helgene og etter arbeid i ukedagene. Har ikke noe service - og tjenestetilbud der jeg borGangveier til tettstedet fra der jeg borBredbåndOffentlig svømmebasseng (Ringeriksbadet er alt for lang unna om man ikke har bil)Bedre oppfølging av tømming av offentlige søppelbøtter i sentrumsområderEt enkelt kafetilbudSamlingspunkt/park Mer for unge/ungdommer. Utesteder, spisesteder etc. Butikk, skole, skatepark for barn og unge Ja, det er for altfor langt for små barn å gå til/fra Ullerål skole.BusstilbudSelv om byen ikke er så stor er man ekstremt avhengig av bil i Hønefoss. Som innflytter fra Oslo oppleves dette som litt uvant. Bussrutene kunne f.eks. vært utvidet til å gå til Ringeriksbadet, eller til Ringkollen i helgene. Det er omstendelig å komme seg til Hadeland Glassverk med buss, og de fleste ærender er enklere med bil. Dagligvarer er det mange av, men ingen søndagsåpent butikk. Gode bussforbindelser til HelgelandsmoenLengre åpningstiderBedre informasjon på nett samt mulighet til søknader over webFor dårlig vedlikehold på skoler, for lite midler til drift av skoler (læremidler, spesialundervisning, for få lærere), for vanskelig å få sykehjemsplass, for dårlig tilbud i hjemmetjenesten, for lite Helsesykepleier-tilbud i skolen, for lite å ta seg til på barnas uteområder på enkelte skolerVet lite om det.Vi har nesten bare en matbutikk så det er ikke så mye de kan få gjort annerledes der neiLett tilgjengelig informasjon, kollektivtilbud, oppskrift på hvordan man kan påvirke politiskFor få dagligvarebutikker i sentrum. For lang ventetid på time hos lege. Vanskelig å få time på NAV. Aldershjem og sykehjem i sentrum. Rimelige leiligheter i sentrum. Åpent servicetorg. Kombinert bibliotek, servicetorg, turistinformasjon,toalett.Vet ikke. Har heldigvis ikke hatt behov for disse tjenestene til nå.Det mesteFinnes ikke.Vei fra Skraperudsvingen til Pukerudhagen som går parallellt med Rv7 som tidligere planlagt, så det kan bli mulig å komme seg til skolebuss og Sokna på en trygg måte for alle som bor langs strekningen.En sammenhengende elvepromenade fra Hov til Eikly og opp langs Begna Vet ikkeNei, men denne spørreundersøkelsen begrenser veldig oss fra bygdene som bare får velge tre ting som er viktig i våre tettsteder. Det blir litt juks, for da kan vi ikke velge nye ting som trengs, men må kun stemme for å «bevare» det vi har.apotekTilgjengligheten med rullestol. Viktig at alle kan komme til de fine områdene rundt Hønefoss, og butikkene og kontorene i sentrum.Jeg opplever et bedre fastlegetilbud i nabokommunen. LANG vei til badet, og ingen kollektivtilbud dit. Ingen gode arenaer for å koordinere samkjøring KaféEntusiasme, engasjement, en visjon, suksesshistorier, glede, kanskje? Vi har fått til noe litt over det vanlige. Gjort noe nytt, prøvd noe nytt, feila litt og lykkes litt?Minibank

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 28
  B) Ukentlig 75
  B) Månedlig 19
  B) Aldri 14

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 26
  B) Sykkel 11
  C) Buss 2
  D) Taxi 1
  E) Sjåfør i personbil 73
  F) Passasjer i personbil 5
  G) Annet 2

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 29
  B) At bussen går fra der jeg bor 24
  C) Billigere bussbillett 22
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 1
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 33
  F) Annet 13

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 76
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 8
  C) Tryggere sykkelparkeringer 6
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 13
  E) Annet 16

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 25
  B) Ukentlig 23
  C) Månedlig 5
  D) Aldri 2

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 1
  C) Buss 2
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 50
  F) Passasjer i personbil 2
  G) Annet 0

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 20
  B) At bussen går fra der jeg bor 10
  C) Billigere bussbillett 9
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 14
  F) Annet 2

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?

Gang og sykkelvei korte ventelister, bedre botilbud dersom en ikke kan bo hjemme, få personer å forholde seg tilSosiale møteplasser, grønne lunger, skilta og merkede nærturløyper, Gang- og sykkelveier fra tettstedene til Hønefoss FremkommelighetFortsatt bo i ÅsbygdaFlere sykkelveier. Forbud mot sparkesykkelMulighet for å komme ut i naturenFor meg er ivaretakelsen av et rikt kulturliv og de sentrumsnære skogsområdene, samt utbygging av gang- og sykkelstier det viktigste. Jeg kunne også ønsket meg et skatte- og avgiftsnivå mer tilpasset aleneboende. Det bør legges tilrette for at brukere av tjenster blir møtt med vennlighet, klohet og respekt når de ber om hjelp i vanskelige livssituasjoner. Det bør jobbes for å bygge gode nabolag hvor folk kan være trygge og skape relasjoner seg i mellom. Store enheter i skole og barnehage bør unngås (det er avleggs), slik at de som går der lett kan treffe hverandre også på fritiden. Jeg mener virkelig at denne kommunen må jobbe for å få en varmere og vennligere holdning mot mennesker som bor her. Jeg vet hvor ille det kan stå til med helse og omsorg-tjenesten i kommunen, der har de en heftig jobb å gjøre. NeiMer ressurser dvs mennesker i helse og omsorg.Sosialt nettverkTilrettelegging, når den tid kommer..Inkludering i prosesser og planer. Åpenhet. God infrastruktur, rikholdig kulturliv, høyt aktivitetsnivå innen idrett og friluftsliv. God integrasjon av tilbud/tjenester.neiGenerelt bedre informasjon fra kommunen, Mer satsing på det bynære?,.Vet ikke at jeg får den hjelpen og midler jeg trenger der og da.At jeg føler meg sikker på de jeg er i kontakt med har den riktige info om meg og god nok kompetanseNeiBedre kulturell tilbudSlutte å se ned på sykdom, annerledeshet, funksjonshemminger osv, slutte å kalle grupper for sårbare osvBli hørt/respektert. Godt bomiljø.Legg til rette for rekreasjon til fots og på sykkelHJobb, familie og venner. Tryg og God kommunikasjon. Invitasjon til felles arrangementerGod kommunikasjon med kommune, respekt og tillit.Gode transportmuligheter dersom en er uten bil. Drosje til og fra Hønefoss. mindre skatter og avgifter, mer sosiale aktiviteter, aktiviteter i sentrum for alle, gode hjelpemidlermindre skatter og avgifter, mer sosiale aktiviteter, aktiviteter i sentrum for alle, gode hjelpemidlerGodt kulturtilbud, Enkelt å få tilgang til hjelpVi trenger en sikker og trygg sykkel/gangvei fra Haugsbygd til sentrum. Jeg hadde syklet hver dag om vi hadde hatt dettte på plass.At eventuell hjelp kommer når jeg har behov og ikke når det passer kommunen!at jeg får være frisk nok til å bo i egen boligRett kompetanse og tid til å utføre tjenester Vet ikkeNeigod inntektNår man ikke har familie (hverken foreldrene, ektefelle, søsken eller barn) er det viktig at det finnes noen som av og til tar kontakt med deg. Å ha en "støttekontakt" for eldre er noen kommune burde tenke påø.Parkering nær handel i sentrumEnkelt og få tak i ergoterapauter for det er det slettes ikke idagFlere aktivitetsparker/arenaer for uorganisert aktivitetVFlere mennesker som bor og jobber i sentrum og sentrumsnært, slik at butikkene får kundegrunnlag. Studentene bør inn i sentrum.NeiAt det satses på helse og utdanningSykkel/gangvei langs E-16 Bredbåndsutbygging. Må bli bedre å være fotgjenger og syklist, byen bør bli penere visuelt, tilrettelegg for turer og byliv langs elvaNeiKommer ikke på noeGode sosiale møteplasser.At sentrumskvartalet og området rundt der våkner litt mer opp igjen. Det er lite som skjer før en kommer til torvet, evt går over til nordsia, men trives med det og har en god hverdag forsåvidt.Mindre trafikklysneiSamlingssted for folk i nærmiljøet, unge som gamle, men spesielt for eldreFamilieGangvei, Flere bruerInternett, internett og internett. Det er en skam med så dårlig mobilnett at skolebarna sliter med å bruke Fronter og at hjemmekontor bare fungerer delvis. Alle innbyggere må få like god kvalitet, dekning og hastighet på internett. I Strømsoddbygda finnes det kun Telenor mobil med dårlig/ustabilt 4G - som tidvis blir 3G. Det er rett og slett for dårlig i dagens samfunn.Kommunen bør bevilge mer til eldreomsorgMer tjenester for psykiske plager for barnTilgjengelig Vet ikkeAt hjelp i alderdommen er lett å få og god på kvalitet. Jeg frykter nedskjæringer og manglende hjelp. Jeg frykter ikke å få sykehjem hvis jeg i fremtiden ønsker det. Flere gang og sykkelbroer over elvene. Gjenåpning av Hønefoss skole. Bedre stell/vedlikehold av små fotball-løkker/lekeplasser i byen. Bedre vedlikehold av veien til Kragstadmarka.Kutt ut RingeriksbanenKultur tilbudPsykisk helseUniversell utforming - tilgjenglighet - godt og rimlig kollektivtilbud - Innbydende uteområder( beplantning etc.)neiAt vi snart får politikere som klarer å tenke langsiktig og ikke gir bort byen til utbyggere som kun har øye for egen profitt ( se det grusomme sentrumskvatalet til H. Tronrud)Det hadde vært gøy å kunne delta på street dance eller andre dansetimer som voksen nybegynner, men har ikke funnet noe tilbud for det i Hønefoss. Aktiviteter for voksne er generelt litt vanskelig å orientere seg i. Ønsker bedre rutiner på brøyting og strøing av bratte kommunale veier/gater. At de blir ekstra fulgt med på/prioritert om vinteren slik at man ikke trenger å være bekymret for om man kommer seg hjem. Kommunen har en slett helsepolitikk.Bør være lettere å få kvalifisert hjelp når man trenger detTilgang på sykehjem, avlastningEn avis som skriver artikler med positivt fortegn er utrolig viktig. Åpne arrangementerTryggere gang- og sykkelvei ved vesterntoppen og mot sætrang At vi opprettholder et levende sentrumBedre tilbud for pårørende -bedre tilrettelegging for fotgjengere. Belysning og oppmerking. Lengre "grønn mann" ved passering av feks Kongens gate.Kommunens personalpolitikk, ansette gode ledere, tranperens og god informasjon i forkant og etterkant av beslutninger, at initiativ blir verdsatt og løftet framHa tilgang til omsorgtjenester når man trenger det.tilstrekkelig tilgjengelige resursser med relevant faglig bakgrunnIkke slik situasjonen er nå.Bedre busstilbud enn det er nå neiGode tilbud på Ringkollen og andre anlegg for langrenn og friluftslivneiHjelp til utrede egen bolig til livsløpsboligDet må bygges flere boliger på en flate i nærheten av offentlig kommunikasjon. Det passer ikke alle å flytte til en liten leilighet. Vi har vært på jakt etter mindre bolig i fem år, uten å lykkes. Vi drømmer om at Eikli eller Hønefoss skole bygges om til leiligheter med fellesareal som svømmebasseng, snekkerverksted osv.Tilgjengelig servicekontor med lang åpningstid åpent uten å måtte gjøre avtale på forhånd, i samarbeid med bibliotek, hjelp til å bruke nettet til bank osv. toaletter, turistinformasjon osv. Sted Punktene over er tilstrekkeligeMøtested for eldre,kafee,spill,sang/musikkAt det ikke trues med nedsjæringer i helsesektoren i hvert budsjettNeiOpparbeide flere gang- og sykkelveier slik at man kommer seg rundt uten bil, men til fots og med sykkel. Dette er viktig for å opprettholde god helse lengst mulig.Et bedre aktivitetstilbud på SFO, at fritidsaktiviteter kan gjøres her før kl. 15.00, isteden for etter kl. 17/18. Eksempel: fotball, håndball, kor, brettspill, teater, kunst, lafting. Vil da også kunne nå barn fra familier med vedvarende lav inntekt. Mindre lekser på barneskolenJobbNeiEn helketlig plan for gang og sykkelveier som også utnytter potensialet i alle vannveiene. Flere bruer!Info om muligheter og bedre tilretteleggingAt de forskjellige instansene i kommunen kommuniserer bedre. Har nylig vært pårørende til et eldre menneske som trengte tilrettelegging i hjemmet for å klare seg. Dårlig kommunikasjon mellom sykehus, hjemmetjeneste og hjelpemiddelsentral. Hverdagen hadde vært bedre i kommunen for pårørende hvis vi ikke føler at vi må stå på krava hele tiden for å sikre de aller eldste den tryggheten de har krav på. bedre bussforhold bedre informasjon om hvor man kan finne informasjon om f buss, leger, tilbud om trening, helse osv.at det er kort ventetid braGod oppfølging fra hjemmetjenestenFint om det finnes en enkelt side for Ringerike der de viktigste telfonnr. står. Evt. lage en liten brosjyre . Vaktmestertjeneste, Hjelp til rengjøring, handling o.l.( Vet ikke om tilbudene finnes) Når noen har små barn og man blir enten alenforsørger eller en blir syk, er det viktig at de får hjelp.Ut ifra erfaringer som venner md utfordrende livssituasjon rundt sjukdom og hjelp fra kommunen gruer jeg meg til å bli eldre/sykere på Ringerike. Det virker å ha mye med dårlig ledelse, dårlig standard på utdanning og og lav yrkesetikk å gjøre, pluss at kommunen må spar penger og bare gir de tjenestene som er lovpålagt. Det virker å være dårlig koordinert, og kampen for de sliter ut allerede slitne pårørende. Hvordan det blir for meg som ikke har pårørende å hjelpe meg gruer jeg meg til. NNBedre bemanning i skoler og barnehager. Trygge gangveier til sentrum via norderhov og vesterntangen. Fellesskap, vennlighet, samvær, uteliv, (Se til Aarhus "En kjærlig kommune". De har fått de ensomme til å organisere seg selv og spise middag med hverandre. Sparer millioner av kroner.VGode helsetjenester, gang og sykkelveier, rimelig bussNeiHar ikke vært aktuelt enda-usikkerMulighet for kjøp av matææææ