Delrapport: Høyest fullførte utdanning - Femårig høyere utdanning eller mer

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 63
  B) Mann 24
  C) Vil ikke svare 2

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

  A) 0-14 år 0
  B) 15-24 år 0
  C) 25-34 år 12
  D) 35-44 år 29
  E) 45-54 år 14
  F) 55-66 år 13
  G) 67-79 år 21
  H) 80-89 år 0
  H) 90 år og over 0

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 6
  B) Enslig 10
  C) Bor med familie 3
  D) Gift/registrert partner 41
  E) Samboer 12
  F) Separert/skilt 12

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 1
  B) Haugsbygd (3514) 12
  C) Heradsbygda (3518) 3
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 47
  E) Nes i Ådal (3524) 1
  F) Sokna (3534) 3
  G) Tyristrand (3533) 8
  H) Annet 9

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 20
  B) Nei 8

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 20
  B) Sykle 4
  C) Lufte hunden 3
  D) Grille
  E) Bade 3
  F) Leke og ballspill
  G) Annet 1
Annet
Parkering

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 17
  B) Flere gang- og sykkelveier 24
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 4
  D) Bedre belysning 19
  E) Flere sitteplasser 5
  F) Bedre skilting og merking 11
  G) Bedre tilgang til treningssenter 3
  H) Flere organiserte aktiviteter 7
  I) Annet 1

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 49
  B) Nei 1

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 8
  B) Barnehage 13
  C) Base for hjemmetjeneste 2
  D) Bibliotek 6
  E) Bilverksted
  F) Busstilbud 19
  G) Dagligvarebutikk 31
  H) Fysioterapi
  I) Hjelpemiddelsentral
  J) Klesbutikk
  K) Kommunal informasjonstjeneste 1
  L) Lege 11
  M) Barne- og ungdomsskole 18
  N) Spisested 12
  O) Sykehjem 1
  P) Tannlege 2
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 6

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

trenger flere gode tilbud for alle over 60 Få restauranter/pub på nordsiden.Jeg opplever at barnehage og skoletilbudet har blitt betydelig dårligere enn da vi flyttet hit. Spesielt i forhold til lav lærertetthet og manglende evne til å følge opp elever som trenger tilrettelegging. Dessuten har vi mistet nærskolen vår, noe som har redusert verdien av å bo sentralt i betydelig grad. Ikke bare er veien lenger, men tilbudet har blitt også blitt betydelig dårligere da skolen er overfyllt, lærere sykemeldt og læringsmulighetene dermed betydelig redusert. Apotek, kafé, treningstilbud, godt nok busstilbud TrenningsenterIkke noe jeg kommer påStørre utvalg av spisesteder med kvalitet. Burde dyrke små nisjer fremfor at alle skal selge kebabBusstilbud er veldig dårlig. Spesielt for Almemoen område.Har ikke noe service - og tjenestetilbud der jeg borEt enkelt kafetilbudSamlingspunkt/park Selv om byen ikke er så stor er man ekstremt avhengig av bil i Hønefoss. Som innflytter fra Oslo oppleves dette som litt uvant. Bussrutene kunne f.eks. vært utvidet til å gå til Ringeriksbadet, eller til Ringkollen i helgene. Det er omstendelig å komme seg til Hadeland Glassverk med buss, og de fleste ærender er enklere med bil. Dagligvarer er det mange av, men ingen søndagsåpent butikk. Gode bussforbindelser til HelgelandsmoenBedre informasjon på nett samt mulighet til søknader over webFor dårlig vedlikehold på skoler, for lite midler til drift av skoler (læremidler, spesialundervisning, for få lærere), for vanskelig å få sykehjemsplass, for dårlig tilbud i hjemmetjenesten, for lite Helsesykepleier-tilbud i skolen, for lite å ta seg til på barnas uteområder på enkelte skolerVet lite om det.neiLett tilgjengelig informasjon, kollektivtilbud, oppskrift på hvordan man kan påvirke politiskAldershjem og sykehjem i sentrum. Rimelige leiligheter i sentrum. Åpent servicetorg. Kombinert bibliotek, servicetorg, turistinformasjon,toalett.apotekKafé

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 8
  B) Ukentlig 30
  B) Månedlig 3
  B) Aldri 5

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 10
  B) Sykkel 8
  C) Buss 0
  D) Taxi 1
  E) Sjåfør i personbil 21
  F) Passasjer i personbil 1
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 10
  B) At bussen går fra der jeg bor 6
  C) Billigere bussbillett 9
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 1
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 10
  F) Annet 6

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 28
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 2
  C) Tryggere sykkelparkeringer 2
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 5
  E) Annet 4

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 6
  B) Ukentlig 11
  C) Månedlig 1
  D) Aldri 0

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 0
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 17
  F) Passasjer i personbil 1
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 7
  B) At bussen går fra der jeg bor 1
  C) Billigere bussbillett 3
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 7
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?

korte ventelister, bedre botilbud dersom en ikke kan bo hjemme, få personer å forholde seg tilFremkommelighetFortsatt bo i ÅsbygdaFlere sykkelveier. Forbud mot sparkesykkelDet bør legges tilrette for at brukere av tjenster blir møtt med vennlighet, klohet og respekt når de ber om hjelp i vanskelige livssituasjoner. Det bør jobbes for å bygge gode nabolag hvor folk kan være trygge og skape relasjoner seg i mellom. Store enheter i skole og barnehage bør unngås (det er avleggs), slik at de som går der lett kan treffe hverandre også på fritiden. Jeg mener virkelig at denne kommunen må jobbe for å få en varmere og vennligere holdning mot mennesker som bor her. Jeg vet hvor ille det kan stå til med helse og omsorg-tjenesten i kommunen, der har de en heftig jobb å gjøre. nei?,.Vet ikke Bedre kulturell tilbudLegg til rette for rekreasjon til fots og på sykkelJobb, familie og venner. Tryg og God kommunikasjon. Invitasjon til felles arrangementerGod kommunikasjon med kommune, respekt og tillit.at jeg får være frisk nok til å bo i egen boliggod inntektGode sosiale møteplasser.Mindre trafikklysneiSamlingssted for folk i nærmiljøet, unge som gamle, men spesielt for eldreFlere bruerInternett, internett og internett. Det er en skam med så dårlig mobilnett at skolebarna sliter med å bruke Fronter og at hjemmekontor bare fungerer delvis. Alle innbyggere må få like god kvalitet, dekning og hastighet på internett. I Strømsoddbygda finnes det kun Telenor mobil med dårlig/ustabilt 4G - som tidvis blir 3G. Det er rett og slett for dårlig i dagens samfunn.At hjelp i alderdommen er lett å få og god på kvalitet. Jeg frykter nedskjæringer og manglende hjelp. Jeg frykter ikke å få sykehjem hvis jeg i fremtiden ønsker det. Kultur tilbudDet hadde vært gøy å kunne delta på street dance eller andre dansetimer som voksen nybegynner, men har ikke funnet noe tilbud for det i Hønefoss. Aktiviteter for voksne er generelt litt vanskelig å orientere seg i. Tilgang på sykehjem, avlastningEn avis som skriver artikler med positivt fortegn er utrolig viktig. At vi opprettholder et levende sentrumBedre tilbud for pårørende Kommunens personalpolitikk, ansette gode ledere, tranperens og god informasjon i forkant og etterkant av beslutninger, at initiativ blir verdsatt og løftet framHa tilgang til omsorgtjenester når man trenger det.neiHjelp til utrede egen bolig til livsløpsboligTilgjengelig servicekontor med lang åpningstid åpent uten å måtte gjøre avtale på forhånd, i samarbeid med bibliotek, hjelp til å bruke nettet til bank osv. toaletter, turistinformasjon osv. NeiEt bedre aktivitetstilbud på SFO, at fritidsaktiviteter kan gjøres her før kl. 15.00, isteden for etter kl. 17/18. Eksempel: fotball, håndball, kor, brettspill, teater, kunst, lafting. Vil da også kunne nå barn fra familier med vedvarende lav inntekt. Mindre lekser på barneskolenNeiGod oppfølging fra hjemmetjenestenBedre bemanning i skoler og barnehager. Trygge gangveier til sentrum via norderhov og vesterntangen. Vææææ