Delrapport: Høyest fullførte utdanning - Treårig høyere utdanning

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 63
  B) Mann 32
  C) Vil ikke svare 0

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

  A) 0-14 år 0
  B) 15-24 år 0
  C) 25-34 år 17
  D) 35-44 år 22
  E) 45-54 år 19
  F) 55-66 år 17
  G) 67-79 år 17
  H) 80-89 år 3
  H) 90 år og over 0

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 5
  B) Enslig 14
  C) Bor med familie 3
  D) Gift/registrert partner 38
  E) Samboer 26
  F) Separert/skilt 6

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 1
  B) Haugsbygd (3514) 14
  C) Heradsbygda (3518) 4
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 44
  E) Nes i Ådal (3524) 1
  F) Sokna (3534) 5
  G) Tyristrand (3533) 5
  H) Annet 18

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 21
  B) Nei 3

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 20
  B) Sykle 3
  C) Lufte hunden 6
  D) Grille
  E) Bade 1
  F) Leke og ballspill
  G) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 22
  B) Flere gang- og sykkelveier 23
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 3
  D) Bedre belysning 20
  E) Flere sitteplasser 6
  F) Bedre skilting og merking 10
  G) Bedre tilgang til treningssenter 1
  H) Flere organiserte aktiviteter 6
  I) Annet 4

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 50
  B) Nei 2

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 16
  B) Barnehage 9
  C) Base for hjemmetjeneste 1
  D) Bibliotek 2
  E) Bilverksted 3
  F) Busstilbud 14
  G) Dagligvarebutikk 37
  H) Fysioterapi 2
  I) Hjelpemiddelsentral
  J) Klesbutikk 1
  K) Kommunal informasjonstjeneste
  L) Lege 16
  M) Barne- og ungdomsskole 13
  N) Spisested 12
  O) Sykehjem 2
  P) Tannlege 6
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 6

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

JaMangler busstilbud på AlmemoenIngen slike service og tjenestetilbud kun de tilbud som bygda tilbyr eks fotpleie, bygdekafe hv 14.dagåpningstider kan bli bedre - lengre åpent.. åpningstider kan bli bedre - lengre åpent.. Jeg savner vinbar og restaurant med høy kvalitet for en «all-nighter». Savner også at småbarnsfamilien kan bruke byen i helgene og etter arbeid i ukedagene. Gangveier til tettstedet fra der jeg borOffentlig svømmebasseng (Ringeriksbadet er alt for lang unna om man ikke har bil)Bedre oppfølging av tømming av offentlige søppelbøtter i sentrumsområderMer for unge/ungdommer. Utesteder, spisesteder etc. Lengre åpningstiderFor få dagligvarebutikker i sentrum. For lang ventetid på time hos lege. Vanskelig å få time på NAV. Finnes ikke.Vei fra Skraperudsvingen til Pukerudhagen som går parallellt med Rv7 som tidligere planlagt, så det kan bli mulig å komme seg til skolebuss og Sokna på en trygg måte for alle som bor langs strekningen.En sammenhengende elvepromenade fra Hov til Eikly og opp langs BegnaTilgjengligheten med rullestol. Viktig at alle kan komme til de fine områdene rundt Hønefoss, og butikkene og kontorene i sentrum.Jeg opplever et bedre fastlegetilbud i nabokommunen. LANG vei til badet, og ingen kollektivtilbud dit. Ingen gode arenaer for å koordinere samkjøring Entusiasme, engasjement, en visjon, suksesshistorier, glede, kanskje? Vi har fått til noe litt over det vanlige. Gjort noe nytt, prøvd noe nytt, feila litt og lykkes litt?Minibank

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 12
  B) Ukentlig 27
  B) Månedlig 9
  B) Aldri 3

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 12
  B) Sykkel 2
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 29
  F) Passasjer i personbil 3
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 12
  B) At bussen går fra der jeg bor 13
  C) Billigere bussbillett 4
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 15
  F) Annet 3

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 27
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 5
  C) Tryggere sykkelparkeringer 1
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 5
  E) Annet 8

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 13
  B) Ukentlig 9
  C) Månedlig 4
  D) Aldri 1

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 0
  C) Buss 1
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 25
  F) Passasjer i personbil 1
  G) Annet 0

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 10
  B) At bussen går fra der jeg bor 7
  C) Billigere bussbillett 3
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 5
  F) Annet 2

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?

Mulighet for å komme ut i naturenMer ressurser dvs mennesker i helse og omsorg.Sosialt nettverkInkludering i prosesser og planer. Åpenhet. God infrastruktur, rikholdig kulturliv, høyt aktivitetsnivå innen idrett og friluftsliv. God integrasjon av tilbud/tjenester.Generelt bedre informasjon fra kommunen, Mer satsing på det bynæreAt jeg føler meg sikker på de jeg er i kontakt med har den riktige info om meg og god nok kompetanseNeiHGode transportmuligheter dersom en er uten bil. Drosje til og fra Hønefoss. mindre skatter og avgifter, mer sosiale aktiviteter, aktiviteter i sentrum for alle, gode hjelpemidlermindre skatter og avgifter, mer sosiale aktiviteter, aktiviteter i sentrum for alle, gode hjelpemidlerVi trenger en sikker og trygg sykkel/gangvei fra Haugsbygd til sentrum. Jeg hadde syklet hver dag om vi hadde hatt dettte på plass.At eventuell hjelp kommer når jeg har behov og ikke når det passer kommunen!Rett kompetanse og tid til å utføre tjenester Vet ikkeNår man ikke har familie (hverken foreldrene, ektefelle, søsken eller barn) er det viktig at det finnes noen som av og til tar kontakt med deg. Å ha en "støttekontakt" for eldre er noen kommune burde tenke påø.Flere aktivitetsparker/arenaer for uorganisert aktivitetVFlere mennesker som bor og jobber i sentrum og sentrumsnært, slik at butikkene får kundegrunnlag. Studentene bør inn i sentrum.NeiMå bli bedre å være fotgjenger og syklist, byen bør bli penere visuelt, tilrettelegg for turer og byliv langs elvaNeiKommer ikke på noeAt sentrumskvartalet og området rundt der våkner litt mer opp igjen. Det er lite som skjer før en kommer til torvet, evt går over til nordsia, men trives med det og har en god hverdag forsåvidt.Gangvei, Kommunen bør bevilge mer til eldreomsorgMer tjenester for psykiske plager for barnKutt ut RingeriksbanenneiAt vi snart får politikere som klarer å tenke langsiktig og ikke gir bort byen til utbyggere som kun har øye for egen profitt ( se det grusomme sentrumskvatalet til H. Tronrud)Bør være lettere å få kvalifisert hjelp når man trenger detÅpne arrangementerTryggere gang- og sykkelvei ved vesterntoppen og mot sætrang -bedre tilrettelegging for fotgjengere. Belysning og oppmerking. Lengre "grønn mann" ved passering av feks Kongens gate.Gode tilbud på Ringkollen og andre anlegg for langrenn og friluftslivDet må bygges flere boliger på en flate i nærheten av offentlig kommunikasjon. Det passer ikke alle å flytte til en liten leilighet. Vi har vært på jakt etter mindre bolig i fem år, uten å lykkes. Vi drømmer om at Eikli eller Hønefoss skole bygges om til leiligheter med fellesareal som svømmebasseng, snekkerverksted osv.Opparbeide flere gang- og sykkelveier slik at man kommer seg rundt uten bil, men til fots og med sykkel. Dette er viktig for å opprettholde god helse lengst mulig.JobbEn helketlig plan for gang og sykkelveier som også utnytter potensialet i alle vannveiene. Flere bruer!bedre bussforhold bedre informasjon om hvor man kan finne informasjon om f buss, leger, tilbud om trening, helse osv.Fint om det finnes en enkelt side for Ringerike der de viktigste telfonnr. står. Evt. lage en liten brosjyre . Vaktmestertjeneste, Hjelp til rengjøring, handling o.l.( Vet ikke om tilbudene finnes) Når noen har små barn og man blir enten alenforsørger eller en blir syk, er det viktig at de får hjelp.Ut ifra erfaringer som venner md utfordrende livssituasjon rundt sjukdom og hjelp fra kommunen gruer jeg meg til å bli eldre/sykere på Ringerike. Det virker å ha mye med dårlig ledelse, dårlig standard på utdanning og og lav yrkesetikk å gjøre, pluss at kommunen må spar penger og bare gir de tjenestene som er lovpålagt. Det virker å være dårlig koordinert, og kampen for de sliter ut allerede slitne pårørende. Hvordan det blir for meg som ikke har pårørende å hjelpe meg gruer jeg meg til. NNFellesskap, vennlighet, samvær, uteliv, (Se til Aarhus "En kjærlig kommune". De har fått de ensomme til å organisere seg selv og spise middag med hverandre. Sparer millioner av kroner.Gode helsetjenester, gang og sykkelveier, rimelig bussHar ikke vært aktuelt enda-usikkerMulighet for kjøp av mat