Delrapport: Aldersgruppe - 67-79 år

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 28
  B) Mann 16
  C) Vil ikke svare 1

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 0
  B) Videregående skole 1
  C) Fagskole 5
  D) Treårig høyere utdanning 17
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 21
  F) Ingen utdanning 1

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 12
  B) Enslig 2
  C) Bor med familie 0
  D) Gift/registrert partner 18
  E) Samboer 2
  F) Separert/skilt 8

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 1
  B) Haugsbygd (3514) 6
  C) Heradsbygda (3518) 0
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 25
  E) Nes i Ådal (3524) 0
  F) Sokna (3534) 1
  G) Tyristrand (3533) 6
  H) Annet 3
Annet
Åsa35173517

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 12
  B) Nei 1

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 12
  B) Sykle
  C) Lufte hunden
  D) Grille
  E) Bade
  F) Leke og ballspill
  G) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 8
  B) Flere gang- og sykkelveier 8
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 1
  D) Bedre belysning 6
  E) Flere sitteplasser 1
  F) Bedre skilting og merking 1
  G) Bedre tilgang til treningssenter 1
  H) Flere organiserte aktiviteter 3
  I) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 17
  B) Nei 2

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 7
  B) Barnehage
  C) Base for hjemmetjeneste 2
  D) Bibliotek 1
  E) Bilverksted 2
  F) Busstilbud 7
  G) Dagligvarebutikk 11
  H) Fysioterapi 3
  I) Hjelpemiddelsentral
  J) Klesbutikk 1
  K) Kommunal informasjonstjeneste 1
  L) Lege 13
  M) Barne- og ungdomsskole
  N) Spisested 1
  O) Sykehjem 1
  P) Tannlege 4
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 4

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 3
  B) Ukentlig 12
  B) Månedlig 1
  B) Aldri 4

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 8
  B) Sykkel 0
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 7
  F) Passasjer i personbil 1
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 4
  B) At bussen går fra der jeg bor 4
  C) Billigere bussbillett 0
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 1
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 7
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 10
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 0
  C) Tryggere sykkelparkeringer 0
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 4
  E) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 2
  B) Ukentlig 2
  C) Månedlig 2
  D) Aldri 0

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 0
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 5
  F) Passasjer i personbil 1
  G) Annet 0

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 3
  B) At bussen går fra der jeg bor 0
  C) Billigere bussbillett 0
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 2
  F) Annet 1

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?