Delrapport: Aldersgruppe - 55-66 år

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 26
  B) Mann 13
  C) Vil ikke svare 1

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 0
  B) Videregående skole 3
  C) Fagskole 6
  D) Treårig høyere utdanning 17
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 13
  F) Ingen utdanning 0

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 1
  B) Enslig 4
  C) Bor med familie 1
  D) Gift/registrert partner 22
  E) Samboer 4
  F) Separert/skilt 7

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 3
  B) Haugsbygd (3514) 8
  C) Heradsbygda (3518) 0
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 18
  E) Nes i Ådal (3524) 2
  F) Sokna (3534) 2
  G) Tyristrand (3533) 0
  H) Annet 6

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 9
  B) Nei 4

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 9
  B) Sykle 2
  C) Lufte hunden 2
  D) Grille
  E) Bade
  F) Leke og ballspill
  G) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 10
  B) Flere gang- og sykkelveier 13
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 2
  D) Bedre belysning 8
  E) Flere sitteplasser 5
  F) Bedre skilting og merking 3
  G) Bedre tilgang til treningssenter 1
  H) Flere organiserte aktiviteter 4
  I) Annet
Annet
Komme meg ut

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 24
  B) Nei 1

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 11
  B) Barnehage 3
  C) Base for hjemmetjeneste 1
  D) Bibliotek 2
  E) Bilverksted 1
  F) Busstilbud 9
  G) Dagligvarebutikk 16
  H) Fysioterapi
  I) Hjelpemiddelsentral 1
  J) Klesbutikk
  K) Kommunal informasjonstjeneste
  L) Lege 6
  M) Barne- og ungdomsskole 6
  N) Spisested 3
  O) Sykehjem
  P) Tannlege 3
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 4

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 2
  B) Ukentlig 14
  B) Månedlig 4
  B) Aldri 3

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 4
  B) Sykkel 2
  C) Buss 1
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 11
  F) Passasjer i personbil 0
  G) Annet 1
Annet
Egen bil

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 6
  B) At bussen går fra der jeg bor 3
  C) Billigere bussbillett 5
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 6
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 13
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 1
  C) Tryggere sykkelparkeringer 0
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 4
  E) Annet 2

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 5
  B) Ukentlig 4
  C) Månedlig 0
  D) Aldri 0

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 0
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 9
  F) Passasjer i personbil 0
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 3
  B) At bussen går fra der jeg bor 1
  C) Billigere bussbillett 2
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 3
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?

At jeg føler meg sikker på de jeg er i kontakt med har den riktige info om meg og god nok kompetanseJobb, familie og venner. At eventuell hjelp kommer når jeg har behov og ikke når det passer kommunen!NeiNår man ikke har familie (hverken foreldrene, ektefelle, søsken eller barn) er det viktig at det finnes noen som av og til tar kontakt med deg. Å ha en "støttekontakt" for eldre er noen kommune burde tenke påø.Parkering nær handel i sentrumEnkelt og få tak i ergoterapauter for det er det slettes ikke idagNeiMindre trafikklysKommunen bør bevilge mer til eldreomsorgTilgjengelig At hjelp i alderdommen er lett å få og god på kvalitet. Jeg frykter nedskjæringer og manglende hjelp. Jeg frykter ikke å få sykehjem hvis jeg i fremtiden ønsker det. Kutt ut RingeriksbanenKultur tilbudUniversell utforming - tilgjenglighet - godt og rimlig kollektivtilbud - Innbydende uteområder( beplantning etc.)Gode tilbud på Ringkollen og andre anlegg for langrenn og friluftslivHjelp til utrede egen bolig til livsløpsboligDet må bygges flere boliger på en flate i nærheten av offentlig kommunikasjon. Det passer ikke alle å flytte til en liten leilighet. Vi har vært på jakt etter mindre bolig i fem år, uten å lykkes. Vi drømmer om at Eikli eller Hønefoss skole bygges om til leiligheter med fellesareal som svømmebasseng, snekkerverksted osv.Punktene over er tilstrekkeligeOpparbeide flere gang- og sykkelveier slik at man kommer seg rundt uten bil, men til fots og med sykkel. Dette er viktig for å opprettholde god helse lengst mulig.NNFellesskap, vennlighet, samvær, uteliv, (Se til Aarhus "En kjærlig kommune". De har fått de ensomme til å organisere seg selv og spise middag med hverandre. Sparer millioner av kroner.Gode helsetjenester, gang og sykkelveier, rimelig buss