Delrapport: Aldersgruppe - 45-54 år

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 30
  B) Mann 21
  C) Vil ikke svare 0

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 0
  B) Videregående skole 10
  C) Fagskole 7
  D) Treårig høyere utdanning 19
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 14
  F) Ingen utdanning 0

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 0
  B) Enslig 8
  C) Bor med familie 5
  D) Gift/registrert partner 22
  E) Samboer 6
  F) Separert/skilt 8

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 4
  B) Haugsbygd (3514) 8
  C) Heradsbygda (3518) 4
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 16
  E) Nes i Ådal (3524) 0
  F) Sokna (3534) 6
  G) Tyristrand (3533) 3
  H) Annet 8

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 8
  B) Nei 3

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 8
  B) Sykle 2
  C) Lufte hunden 2
  D) Grille
  E) Bade
  F) Leke og ballspill 1
  G) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 9
  B) Flere gang- og sykkelveier 9
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 3
  D) Bedre belysning 7
  E) Flere sitteplasser 3
  F) Bedre skilting og merking 3
  G) Bedre tilgang til treningssenter 1
  H) Flere organiserte aktiviteter
  I) Annet 7

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 27
  B) Nei 2

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 2
  B) Barnehage 4
  C) Base for hjemmetjeneste
  D) Bibliotek 1
  E) Bilverksted 2
  F) Busstilbud 12
  G) Dagligvarebutikk 20
  H) Fysioterapi
  I) Hjelpemiddelsentral
  J) Klesbutikk
  K) Kommunal informasjonstjeneste
  L) Lege 8
  M) Barne- og ungdomsskole 8
  N) Spisested 10
  O) Sykehjem 1
  P) Tannlege
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 2

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 4
  B) Ukentlig 15
  B) Månedlig 8
  B) Aldri 1

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 5
  B) Sykkel 3
  C) Buss 0
  D) Taxi 1
  E) Sjåfør i personbil 16
  F) Passasjer i personbil 1
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 6
  B) At bussen går fra der jeg bor 6
  C) Billigere bussbillett 5
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 5
  F) Annet 5

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 16
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 1
  C) Tryggere sykkelparkeringer 2
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 1
  E) Annet 7

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 6
  B) Ukentlig 5
  C) Månedlig 2
  D) Aldri 0

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 0
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 12
  F) Passasjer i personbil 1
  G) Annet 0

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 4
  B) At bussen går fra der jeg bor 3
  C) Billigere bussbillett 2
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 3
  F) Annet 1

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?

Fortsatt bo i ÅsbygdaMulighet for å komme ut i naturenFor meg er ivaretakelsen av et rikt kulturliv og de sentrumsnære skogsområdene, samt utbygging av gang- og sykkelstier det viktigste. Jeg kunne også ønsket meg et skatte- og avgiftsnivå mer tilpasset aleneboende. Mer ressurser dvs mennesker i helse og omsorg..Generelt bedre informasjon fra kommunen, Mer satsing på det bynære,Invitasjon til felles arrangementerGod kommunikasjon med kommune, respekt og tillit.Vet ikkeVSykkel/gangvei langs E-16 Bredbåndsutbygging. Samlingssted for folk i nærmiljøet, unge som gamle, men spesielt for eldreGangvei, Internett, internett og internett. Det er en skam med så dårlig mobilnett at skolebarna sliter med å bruke Fronter og at hjemmekontor bare fungerer delvis. Alle innbyggere må få like god kvalitet, dekning og hastighet på internett. I Strømsoddbygda finnes det kun Telenor mobil med dårlig/ustabilt 4G - som tidvis blir 3G. Det er rett og slett for dårlig i dagens samfunn.Flere gang og sykkelbroer over elvene. Gjenåpning av Hønefoss skole. Bedre stell/vedlikehold av små fotball-løkker/lekeplasser i byen. Bedre vedlikehold av veien til Kragstadmarka.neiAt vi snart får politikere som klarer å tenke langsiktig og ikke gir bort byen til utbyggere som kun har øye for egen profitt ( se det grusomme sentrumskvatalet til H. Tronrud)Åpne arrangementerAt vi opprettholder et levende sentrumIkke slik situasjonen er nå.At det ikke trues med nedsjæringer i helsesektoren i hvert budsjettJobbNeiEn helketlig plan for gang og sykkelveier som også utnytter potensialet i alle vannveiene. Flere bruer!braææææ