Delrapport: Aldersgruppe - 15-24 år

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 8
  B) Mann 1
  C) Vil ikke svare 0

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 0
  B) Videregående skole 6
  C) Fagskole 0
  D) Treårig høyere utdanning 0
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 0
  F) Ingen utdanning 0

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 0
  B) Enslig 3
  C) Bor med familie 6
  D) Gift/registrert partner 0
  E) Samboer 0
  F) Separert/skilt 0

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 1
  B) Haugsbygd (3514) 0
  C) Heradsbygda (3518) 1
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 4
  E) Nes i Ådal (3524) 1
  F) Sokna (3534) 0
  G) Tyristrand (3533) 0
  H) Annet 2

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 2
  B) Nei 1

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 2
  B) Sykle
  C) Lufte hunden
  D) Grille
  E) Bade 1
  F) Leke og ballspill 1
  G) Annet 1
Annet
Det er ingen kommentarer.

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 2
  B) Flere gang- og sykkelveier 1
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 1
  D) Bedre belysning 3
  E) Flere sitteplasser 1
  F) Bedre skilting og merking 3
  G) Bedre tilgang til treningssenter 3
  H) Flere organiserte aktiviteter 2
  I) Annet 1
Annet
Det er ingen kommentarer.

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 7
  B) Nei 0

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek
  B) Barnehage
  C) Base for hjemmetjeneste 1
  D) Bibliotek
  E) Bilverksted
  F) Busstilbud 3
  G) Dagligvarebutikk 4
  H) Fysioterapi
  I) Hjelpemiddelsentral
  J) Klesbutikk
  K) Kommunal informasjonstjeneste
  L) Lege 2
  M) Barne- og ungdomsskole 2
  N) Spisested
  O) Sykehjem 1
  P) Tannlege
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 3

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 0
  B) Ukentlig 4
  B) Månedlig 0
  B) Aldri 2

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 2
  B) Sykkel 0
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 2
  F) Passasjer i personbil 0
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 1
  B) At bussen går fra der jeg bor 0
  C) Billigere bussbillett 3
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 0
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 3
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 0
  C) Tryggere sykkelparkeringer 0
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 0
  E) Annet 1

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 0
  B) Ukentlig 0
  C) Månedlig 0
  D) Aldri 0

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 0
  C) Buss 0
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 0
  F) Passasjer i personbil 0
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 0
  B) At bussen går fra der jeg bor 0
  C) Billigere bussbillett 0
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 0
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?