Friluftlivskartlegging og verdisetting

Områdetyper

Kartlagte friluftlivsområder differensiert på områdetyper.

Statistikk for kartlegging av friluftlivsområder i Ringerike kommune

Type statistikk Antall Størrelse % av kommunestørrelse
Områder totalt 230 stk. 1360.04 km² 87.46%
Områder kartlagt som: Grønnkorridor 0 stk. 0 km² 0%
Områder kartlagt som: Jordbrukslandskap 5 stk. 9.44 km² 0.61%
Områder kartlagt som: Leke- og rekreasjonsområde 73 stk. 0.48 km² 0.03%
Områder kartlagt som: Marka 1 stk. 157.69 km² 10.14%
Områder kartlagt som: Nærturterreng 54 stk. 61.72 km² 3.97%
Områder kartlagt som: Strandsone 56 stk. 118.9 km² 7.65%
Områder kartlagt som: Store turområder med tilrettelegging 23 stk. 842.63 km² 54.19%
Områder kartlagt som: Store turområder uten tilrettelegging 9 stk. 167.39 km² 10.76%
Områder kartlagt som: Utfartsområde 9 stk. 1.79 km² 0.12%

Statistikk for verdisetting av friluftlivsområder i Ringerike kommune

Type statistikk Antall Størrelse % av kommunestørrelse
Områder verdsatt som: Svært viktig friluftlivsområde (A) 16 stk. 471.85 km² 30.34%
Områder verdsatt som: Viktig friluftlivsområde (B) 86 stk. 326.41 km² 20.99%
Områder verdsatt som: Registrert friluftlivsområde (C) 128 stk. 561.78 km² 36.13%
Områder verdsatt som: Ikke klassifisert friluftlivsområde (D) 0 stk. 0 km² 0%