Friluftlivskartlegging og verdisetting

Områdetyper

Kartlagte friluftlivsområder differensiert på områdetyper.

Statistikk for kartlegging av friluftlivsområder i Ringerike kommune

Type statistikk Antall Størrelse % av kommunestørrelse
Områder totalt 228 stk. 1361.93 km² 87.58%
Områder kartlagt som: Grønnkorridor 1 stk. 0.95 km² 0.06%
Områder kartlagt som: Jordbrukslandskap 5 stk. 9.22 km² 0.59%
Områder kartlagt som: Leke- og rekreasjonsområde 73 stk. 0.48 km² 0.03%
Områder kartlagt som: Marka 1 stk. 157.69 km² 10.14%
Områder kartlagt som: Nærturterreng 53 stk. 68.6 km² 4.41%
Områder kartlagt som: Strandsone 56 stk. 118.91 km² 7.65%
Områder kartlagt som: Store turområder med tilrettelegging 20 stk. 836.8 km² 53.81%
Områder kartlagt som: Store turområder uten tilrettelegging 9 stk. 167.39 km² 10.76%
Områder kartlagt som: Utfartsområde 10 stk. 1.89 km² 0.12%

Statistikk for verdisetting av friluftlivsområder i Ringerike kommune

Type statistikk Antall Størrelse % av kommunestørrelse
Områder verdsatt som: Svært viktig friluftlivsområde (A) 9 stk. 329.5 km² 21.19%
Områder verdsatt som: Viktig friluftlivsområde (B) 83 stk. 450.75 km² 28.99%
Områder verdsatt som: Registrert friluftlivsområde (C) 134 stk. 581.36 km² 37.39%
Områder verdsatt som: Ikke klassifisert friluftlivsområde (D) 2 stk. 0.31 km² 0.02%